Kolejna edycja Akademii Młodego Obywatela im. Jana Karskiego. Zgłoszenia szkół do 15 czerwca

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego proponuje program Akademii Młodego Obywatela dla uczniów klasy VII lub VIII w roku szkolnym 2020/2021  z regionu Mazowsza (z wyjątkiem szkół warszawskich).

 

Celem Akademii  jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji oraz kształtowanie postawy ucznia, świadomego swoich praw i obowiązków, a także wartości wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Projekt został opracowany w duchu uniwersalnych wartości, reprezentowanych przez patrona naszej Fundacji: poszanowania godności i praw człowieka, propaństwowości, empatii oraz odwagi cywilnej.

Program odbywa się w Warszawie we wrześniu 2020  r. Uczniowie  przez 4 dni będą uczestniczyli w warsztatach  i spotkaniach w urzędach i instytucjach kultury w Warszawie. W zależności od sytuacji epidemicznej przygotowany został program alternatywny.

Do Akademii mogą zgłosić akces 3 szkoły, łącznie 50-60 uczniów. Projekt dofinansowany jest ze środków programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski, które w całości pokrywają koszt uczestnictwa w Akademii.

Zachęcamy do udziału,  informacje o  szkole i osobie do kontaktu prosimy  przesłać na adres: kontakt@jankarski.net Więcej o programie tel. 516 893 695” – informuje Fundacja Edukacyjna Jan Karskiego.

(JK, GN)

Fot: Fundacja Edukacyjna im. Jana Karskiego/Facebook

Ruszyła akcja społeczna skierowana do młodzieży w dobie pandemii koronawirusa: „Jesteście dla nas ważni”