Kolejna tura ferii zimowych. Odpoczynek rozpoczęli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jeszcze tydzień potrwa zimowy odpoczynek dzieci i młodzieży z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Z wytycznych MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 wynika, że grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). “Dopuszcza się inną liczebność w przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny czy świetlicy” – podano.

W roku szkolnym 2021/2022 ferie zimowe organizowane są w następujących terminach:

>> 17-30 stycznia 2022 r.  (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

>> 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

>> 31 stycznia –13 lutego 2022 r. (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)

>> 14-27 lutego 2022 r. (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)

(GN)

W pięciu województwach rozpoczęły się ferie zimowe