Komisje dyscyplinarne – ciąg dalszy rozmów w MEN

Co dalej z komisjami dyscyplinarnymi dla nauczycieli? Tego dowiemy się po dzisiejszym spotkaniu MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

O godzinie 10.00 rozpoczęło się posiedzenie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele MEN, nauczycielskich związków zawodowych (w tym ZNP) oraz samorządów. Na dziś przewidziano kontynuację rozmów, które rozpoczęły się 29 stycznia. „Tematem spotkania będą przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli – c.d.” – czytamy w przesłanym przez MEN zaproszeniu.

Poprzednie posiedzenie Zespołu nie doprowadziło do rozstrzygnięć, ale strony umówiły się na kolejne spotkanie. Ustalono też, że partnerzy społeczni przedstawią własne propozycje na zmiany w przepisach. Pakiet takich poprawek przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Rozmawiamy z MEN o zmianie przepisów dot. dyscyplinarek

Przed chwilą weszliśmy na spotkanie z ministrem edukacji ws.postępowań dyscyplinarnych. Chcemy zmienić obecnie obowiązujące restrykcyjne przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli!O godz. 10.00 rozpoczęło się w MEN drugie posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty poświęcone tzw. dyscyplinarkom.

Opublikowany przez ZNP Środa, 26 lutego 2020

Zespół zajmuje się zmianą obowiązujących zaledwie od 1 września 2019 r. nowych przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych. Sejm wprowadził do Karty Nauczyciela rozwiązania pozwalające karać nauczycieli postępowaniami dyscyplinarnymi za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określonymi w art. 108 Kodeksu pracy. Chodzi o drobne wykroczenia przeciwko organizacji pracy, przepisom bezpieczeństwa i higieny, przepisom przeciwpożarowym itp.

Od 1 września ub.r. nauczyciel może otrzymać za nie dyscyplinarkę, jeśli przy tej okazji zostało naruszone „dobro dziecko”. Przy czym pojęcie „dobra dziecka” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w efekcie czego dyrektorzy kierują do rzeczników dyscyplinarnych sprawy, które normalnie załatwia się na poziomie zakładu pracy.

Efekt jest taki, że krótko po wejściu w życie nowych przepisów komisje dyscyplinarne zarzucone zostały wnioskami o ukaranie nauczycieli.

ZNP przygotował własny projekt uporządkowania przepisów dyscyplinarnych, które przedstawi ministerialnemu zespołowi. Czego domaga się Związek?

* zastąpienia pojęcia „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka” przez pojęcie „czynu naruszającego prawa, godność, nietykalność osobistą ucznia i wychowanka, a także czynu narażającego jego zdrowie i życie”. W ten sposób przed komisję trafiałyby tylko sprawy rzeczywiście poważne, a nie takie, które można załatwić w normalnych relacjach szef-pracownik
* zastąpienia zapisanego w Karcie obowiązku kierowania do rzecznika dyscyplinarnego sprawy w ciągu 3 dni roboczych, wnioski trafiałyby „niezwłocznie” i – co kluczowe – „po dokonaniu analizy zasadności stawianych zarzutów”
* zmiany przepisu, który w palecie kar dyscyplinarnych ma „zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania”. Propozycja ZNP mówi o zakazie pracy w okresie „do 3 lat od ukarania”.

W Sejmie znajduje się też złożony przez posłów Lewicy – na prośbę ZNP – projekt nowelizacji Karty, który zawiera rozwiązania mające załagodzić skutki niekorzystnych pomysłów na funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych.

Więcej na temat komisji dyscyplinarnych – w najnowszym Głosie.

(PS, GN)