Komputery pomogą niewidomym uczniom w nauce matematyki

Bezpłatna aplikacja internetowa ułatwiająca niewidomym i słabowidzącym uczniom naukę matematyki – pracują na nią naukowcy w ramach międzynarodowego projektu EuroMath. Jego liderem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Niespełna dwa lata temu do polskich szkół chodziło 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku, 251 z nich było niewidomymi, pozostali – słabowidzącymi. Zdecydowana większość uczęszczała do placówek publicznych, nie specjalizujących się w nauce osób mających problemy ze wzrokiem. Stąd – jak podkreślają autorzy projektu – skala problemu skutecznej edukacji tych dzieci rośnie.

– Projekt jest skierowany do nauczycieli i do uczniów, zasadniczo do wszystkich, ale ma cechy dostępności dla uczniów niewidomych i niedowidzących. To jest grupa priorytetowa dla nas, ponieważ inni uczniowie dają sobie radę z nauką matematyki bez wspomagania przez technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) – podkreśla pracująca nad projektem dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska z Zakładu Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych NASK.

Formuły matematyczne i fizyczne oraz np. figury geometryczne i wykresy są trudne do odczytania dla osobób z niepełnosprawnością wzroku.

Dzięki aplikacji EuroMath – jak zapewnia NASK – uczniowie z dysfunkcją wzroku będą mieli dostęp do wypracowanych w projekcie rozwiązań za pośrednictwem interfejsów graficznych, słuchowych i dotykowych. Aplikacja przełoży dane matematyczne na mowę syntetyczną, dźwięk o stałej lub zmiennej monotoniczności i dotyk (wydruki brajlowskie i na papierze puchnącym).

Źródło: NASK.pl