Komunikat ZNP po spotkaniu oświatowych związków zawodowych

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” FZZ zawieszają udział swoich przedstawicieli w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty; warunkują powrót do rozmów od przedstawienia założeń budżetowych na oświatę na rok 2022 uwzględniających realny wzrost wynagrodzeń w oświacie i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje rząd – z tzw. minimalnym wynagrodzeniem i oczekują prowadzenia rozmów w dwustronnej formule rząd – oświatowe związki zawodowe pod patronatem Prezydenta RP” -czytamy m.in. w komunikacie ZNP po spotkaniu oświatowych związków zawodowych.

Poniżej pełna treść komunikatu:

1 lipca 2021 roku odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw oświatowych związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił 24 czerwca do kierownictwa oświatowej Solidarności oraz Forum Związków Zawodowych z prośbą o spotkanie w celu uzgodnienia wspólnych działań trzech central związkowych w zakresie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Oświatowa Solidarność nie odpowiedziała na zaproszenie i nie pojawiła się na spotkaniu 1 lipca br.

1 lipca podczas rozmów – z udziałem Sławomira Broniarza, prezesa ZNP i Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” FZZ – ustalono, że Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” FZZ:

>> zawieszają udział swoich przedstawicieli w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty;

>> warunkują powrót do rozmów od przedstawienia założeń budżetowych na oświatę na rok 2022 uwzględniających realny wzrost wynagrodzeń w oświacie i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje rząd – z tzw. minimalnym wynagrodzeniem;

>> oczekują prowadzenia rozmów w dwustronnej formule rząd – oświatowe związki zawodowe pod patronatem Prezydenta RP.

W spotkaniu z ramienia ZNP uczestniczyli także wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz Grzegorz Gruchlik. Po rozmowach odbył się briefing prasowy.

Transmisję z briefingu prasowego można obejrzeć na facebookowym profilu ZNP: https://www.facebook.com/znpedupl

(JK, GN)

ZNP i FZZ razem o zmianach w Karcie Nauczyciela, które forsuje MEiN. Oświatowa „Solidarność” nie przyjęła zaproszenia