Komunikat Związku Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Forum – Oświata”. „Domagamy się wzrostu wynagrodzeń”

22 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie kierownictw Związku Nauczycielstwa Polskiego, WZZ „Forum – Oświata” WZZ oraz ZZ „Rada Poradnictwa”, na które zaproszono również kierownictwo Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele Solidarności nie pojawili się na spotkaniu. Komunikat zamieszczony na stronie ZNP publikujemy w całości.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Forum – Oświata” informują, że aktualne są wspólne ustalenia zawarte w porozumieniu związków zawodowych z 13 października 2021 r., zgodnie z którymi domagamy się wzrostu wynagrodzeń oraz:

>> powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,

>> przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.

ZNP i FZZ wystąpią do Rady Dialogu Społecznego o dokonanie zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w celu umożliwienia prowadzenia sporu zbiorowego w oświacie ze stroną rządową oraz samorządową (a nie jak dziś z dyrektorem placówki).

ZNP i FZZ deklarują podjęcie wspólnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie od 1 stycznia br. o 20 proc. Decyzje te zostaną podjęte podczas posiedzenia ciał statutowych w marcu br.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Sławomir Wittkowicz /-/

Przewodniczący WZZ Forum – Oświata

Relacja z konferencji prasowej tutaj. Więcej na stronie ZNP

(GN)

Fot: FZZ/screen

Związki chcą rozmawiać o wynagrodzeniach w oświacie. Minister jednak odwołał spotkanie

Oświatowe związki we wspólnym stanowisku odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej