Kontrole po Tęczowym Piątku. Fundacja GrowSPACE przygotowała Tarczę Prawną 2.0. Jej celem jest pomoc szkołom, które zmagają się z kontrolami

Pomorskie Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrole szkół, gdzie został zorganizowany Tęczowy Piątek. Święto jest organizowane przez młodzież. Kuratorka oświaty żąda jednak wyjaśnień od szkół. W odpowiedzi na to działanie, Fundacja GrowSPACE opublikowała Tarczę Prawną 2.0, której szkoły mogą użyć w odpowiedzi. „Dodatkowo zapewnione będzie wsparcie psychologiczne oraz prawne” – informuje fundacja w specjalnym komunikacie.

31 października Pomorska Kurator Oświaty skierowała do wszystkich gdańskich szkół pismo z żądaniem wyjaśnień w sprawie organizacji Tęczowego Piątku. Kuratorka pyta dyrekcje o organizację Tęczowego Piątku w szkole, przebieg wydarzenia, kto brał w nim udział oraz czy były zapewnione wszystkie zgody rodziców. „Tegoroczny Tęczowy Piątek to święto organizowane przez młodzież i zainicjowane przez Fundację GrowSPACE we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii. Jest to działanie legalne i wypełniające rolę wychowawczą i opiekuńczą szkół, na podstawie art 44 ust. 1 ustawy prawo oświatowe. Inicjatywy w ramach Tęczowego Piątku odbyły się pod hasłem >>Safe Space<< w dniu 27 października 2023” – czytamy w komunikacie Fundacji GrowSPACE.

– Musimy pamiętać o tym, że te słowa i kontrole tworzą nasza rzeczywistość i mogą zostać odebrane niezwykle personalnie. Osoby uczniowskie mierzą się na codzien z zachowaniami przemocowymi, mową nienawiści czy innymi czynnikami głęboko wpływającymi na ich samopoczucie, a kuratoria zamiast wspierać i zająć się narastającą ilością kryzysów zdrowia psychicznego, wolą kontrolowacć i zastraszać tym samym dając przyzwolenie na szerzenie nienawisci. Dlatego właśnie oferujemy wsparcie prawne i psychologiczne dla każdej osoby dotkniętej zaistniałą sytuacją. Drogie osoby uczniowskie i społeczności szkolne – jesteśmy z Wami! – powiedziała Gabriela Gładyszewska z Fundacji GrowSPACE.

„W odpowiedzi na prowadzone kontrole, Fundacja GrowSPACE opublikowała Tarczę Prawną 2.0. Jej założenie to wyposażenie szkół w paragrafy i podstawę prawną uzasadniającą organizację Tęczowego Piątku. Ma to pomóc odpowiedzieć na niewygodne pytania ze strony kuratoriów. Tarcza Prawna 2.0 powołuje się na prawo oświatowe, Kartę Nauczyciela oraz Konwencję o prawach dziecka. Prawo stoi po stronie szkół tworzących swoje wydarzenia, ponieważ pozwala na działanie oddolne ze strony młodzieży” – podkreślono w komunikacie.

Tarcza Prawna 2.0 jest ogólnodostępna pod linkiem:

https://lgbtplusme.com/news/Kuratorium-Oswiaty-atakuje-szkoly-ktore-zorganizowaly-Teczowy-Piatek-w-Gdansku

– Wszczynanie kontroli w pierwszym dniu roboczym po świętowaniu przez osoby uczniowskie Tęczowego Piątku to ewidentna próba zastraszenia szkół przez kuratorów oraz podtrzymanie tzw. efektu mrożącego. Narracja o nielegalności tego wydarzenia budowana przez władze oświatowe jest w sposób oczywisty fałszywa. Tęczowy Piątek jest legalny, a jego idea w pełni realizuje misję powierzoną szkołom w Prawie oświatowym, wykonując przy tym jej zadania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej – Komentuje Robert Lisiewicz, prawnik Fundacji GrowSPACE, autor Tarczy Prawnej.

Fundacja GrowSPACE zapowiedziała również darmowe i dostępna konsultacje prawne oraz konsultacje psychologiczne.

(DK, GN)

Na zdjęciu: Konferencja prasowa Fundacji GrowSPACE z udziałem Doroty Łobody z Fundacji Rodzice mają głos, przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Miasta st. Warszawy. Fot. Materiały prasowe

Dorota Łoboda: Zostałam posłanką po to, żeby nowy Sejm nie zapominał o tym, że edukacja powinna być priorytetem