Krakowscy nauczyciele stają w obronie osób LGBT+. „Nie godzimy się na rosnącą falę nienawiści”

„My, nauczyciele krakowskich szkół, poruszeni i oburzeni rozlewającą się po naszym kraju falą nienawiści wobec osób LGBT+, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów dyskryminacji, prześladowania, stygmatyzacji oraz przemocy słownej i fizycznej, jakiej w ostatnich tygodniach osoby LGBT+ doświadczają w coraz większym stopniu” – czytamy w liście otwartym udostępnionym w mediach społecznościowych. Podpisało się pod nim kilkudziesięciu nauczycieli.

„Atakowane osoby LGBT+ nie są dla nas anonimowe. Spotykamy je w naszej codziennej pracy, jesteśmy ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, opiekunami, niekiedy powiernikami. Wiemy, jak nieraz trudny jest dla nich proces dochodzenia do pełnej akceptacji samych siebie, ile konfliktów rodzinnych muszą znieść, ile lęków przezwyciężyć, z iloma niezawinionymi trudnościami konfrontują się w swoim codziennym życiu” – napisali. „Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie, naszą pomoc, nasze zrozumienie. Nie pozostaniemy obojętni wobec prześladowań i przemocy, na którą jesteście wystawiani. Nigdy nie będzie na nie naszej zgody. Nigdy nie zostawimy was samych” – piszą nauczyciele.

Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+My, nauczyciele krakowskich szkół, poruszeni i oburzeni rozlewającą się po…

Opublikowany przez Macieja Miłkowskiego Czwartek, 17 września 2020

 

Sygnatariusze listu wystosowali też apel do nauczycieli, publicystów, wykładowców akademickich, artystów, polityków i osób duchownych „o aktywne i wytrwałe promowanie postaw szacunku i otwartości”.

Do inicjatywy nauczycieli odniosła się małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. „Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nigdy nie była informowana przez żadnego nauczyciela o wydarzeniach niewłaściwego traktowania uczniów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich uczniów bez jakichkolwiek wyjątków. Każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością i troską” – czytamy m.in. w oświadczeniu Nowak.

(JK, GN)

Kurator łódzki odwołany. Burza na prawicy