KRASP: Uczelnie wyższe są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne

Maturę należy przeprowadzić tak, by nie zagrażała zdrowiu maturzystów ani egzaminatorów. Polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania wyników matury – podkreślają w przyjętym stanowisku przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Odnosząc się do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, rektorzy przypomnieli, że trwają przygotowania do przeprowadzenia rekrutacji na studia. A odbywa się ona na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

“Matura, będąca od 20 lat w istocie egzaminem wstępnym na uczelnie, jest jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów” – piszą.

“Dlatego należy zachować tę formę rekrutacji także w bieżącym roku” – zaznaczają. Podkreślają, że tegoroczny egzamin maturalny może się odbyć tylko w warunkach, które nie będą zagrażały zdrowiu maturzystów oraz egzaminatorów.

“Z tego powodu nastąpi, być może, odsunięcie w czasie terminu przeprowadzenia tego egzaminu. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury” – informują przedstawiciele KRASP.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Członkami KRASP są zarówno akademickie uczelnie publicznie, jak i niepubliczne.

Całe stanowisko jest dostępne tutaj.

(JK, GN)

PAN: Końcowe egzaminy zewnętrzne klas ósmych i matury należy odwołać

ZNP apeluje o odwołanie egzaminów