PAN: Końcowe egzaminy zewnętrzne klas ósmych i matury należy odwołać

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w liście do polskich władz oświadczył, że wycofanie się przez rząd z tegorocznych egzaminów jest konieczną i wymaganą ochroną uczniów i nauczycieli przed skutkami epidemii.

MEN obstaje przy utrzymaniu terminów tegorocznych egzaminów, mimo że pojawia się coraz więcej głosów, by je przesunąć. Apeluje o już m.in. to Unia Metropolii Polskich, prezydent Warszawy, nauczyciele i różne organizacje

Członkowie KNP PAN w liście skierowanym do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministra edukacji zaapelowali, by poważnie rozważyć propozycję odwołania egzaminów zewnętrznych.

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w swoim liście zaznacza, że przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych może mieć tragiczne do wyobrażenia co do skali oraz konsekwencji skutki, zarówno w perspektywie indywidualnej jak i społecznej. “Proponujemy wystawienie abiturientom szkół podstawowych i średnich świadectw ukończenia szkół z ocenami wystawionymi przez rady pedagogiczne” – czytamy wpiśmie.

Jednocześnie Komitet zaznacza, że nie uznaje za zasadne przeprowadzenie egzaminów w formie online, choćby przez wzgląd na nierówny dostęp do infrastruktury informatycznej znacznej grupy uczniów – szczególnie tych z mniejszych miejscowości lub pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Sprzęt komputerowy, dostęp do internetu jest niezbędny w przypadku zdalnego nauczania.

Członkowie Komitetu zwracają się także z prośbą, by nauczyciele mogli zrezygnować z wymogu realizacji szczegółowych zapisów podstawy programowej na rzecz “ogólnorozumianej edukacji prorozwojowej”.

 „Dla szeroko pojętej edukacji i wartości egalitaryzmu w oświacie, równość w dostępie do wiedzy ma fundamentalne znaczenie dla każdego demokratycznego państwa. Jako pedagodzy w sposób szczególny odczuwamy troskę o edukację dzieci i młodzież oraz poczuwamy się do stania na straży prorozwojowego charakteru funkcjonowania polskiej szkoły, szczególnie w tej dotkliwej – zagrażającej życiu i zdrowiu – sytuacji” – napisał Komitet.

“Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych, mając na uwadze przedstawione argumenty, apelują do Pana Prezydenta o wycofanie się z egzaminowania zewnętrznego uczniów – szczególnie w obecnej sytuacji podporządkowanej nieprzewidywalnej w przebiegu i skutkach pandemii. Poziom oświaty powinien stanowić przedmiot stałej, prawdziwej, odpowiedzialnej troski najwyższych władz państwowych” – czytamy.

(JK, GN)

Próbny egzamin ośmoklasisty z problemami. Padła strona główna CKE, a część stron okręgowych zawiesza się

Samorządowcy o zdalnym nauczaniu. „Trzeba zmienić kalendarz roku szkolnego”

Maturzyści do rządu: Domagamy się jasnego stanowiska w sprawie matur