Kuratoria przesunęły terminy na dostarczenie zaświadczeń lekarskich. Wszystko przez kolejki do lekarzy medycyny pracy

Kuratoria oświaty w Katowicach oraz Poznaniu podjęły decyzje o wydłużeniu terminu dostarczenia przez kandydatów do techników i szkół branżowych zaświadczeń wystawianych przez lekarzy medycyny pracy. Termin ten upłynął w środę 24 lipca.

To kolejny efekt chaosu związanego z rekrutacją „podwójnego rocznika”. O kłopotach z dostaniem się do wybranych liceów z powodu braku miejsc pisaliśmy w Głosie wiele razy. Ale pojawił się też inny rekrutacyjny problem, którego nikt nie przewidział.

Otóż absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów utknęli w ogromnych kolejkach do lekarzy medycyny pracy. A wydawane przez tych lekarzy zaświadczenia wymagane są do zakończenia rekrutacji do techników i szkół branżowych.

Kolejki do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, który podlega Marszałkowi, to coś, co nie powinno mieć miejsca. Szkoły…

Opublikowany przez Mateusz Bochenek – Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca Czwartek, 18 lipca 2019

Termin na złożenie dokumentu w szkołach miał minąć 24 lipca, jednak śląska kurator oświaty poinformowała, że w związku z występującym problemem, wydłuża ten czas. Nie sprecyzowała jednak, do kiedy…

Także wielkopolskie kuratorium oświaty zareagowało na problem z badaniami. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce będą mogli dostarczyć wyniki badań do 29 sierpnia, o ile do 24 lipca mieli wyznaczony termin ich przeprowadzenia.

Komunikat kuratorium oświaty w Katowicach na ten temat można znaleźć tutaj. A kuratorium oświaty w Poznaniu tutaj.

(JK, GN)