Lex Czarnek 3.0 już w Sejmie. Pod hasłem walki z „seksualizacją” wraca temat dostępu organizacji pozarządowych do szkół

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Chrońmy dzieci” złożył w Sejmie 250 tys. podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy nowelizującej Prawo oświatowe. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że postara się, jak najszybciej poddać ten projekt pod obrady Sejmu, bo – jak stwierdziła – „jest niezmiernie ważny”. Aktywiści oświatowi ostrzegają, że pod pretekstem inicjatywy „Chrońmy dzieci” wraca de facto „lex Czarnek”, którego celem było ograniczenie dostępu organizacji pozarządowych do szkół.

W założeniu projekt „Chrońmy dzieci” ma zwiększyć kontrolę rodziców nad tym, jakie organizacje pozarządowe prowadzą zajęcia w szkołach.

W projekcie przewidziano wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych „promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.

Autorzy proponują dodanie nowego artykuły do prawa oświatowego: „1a. W przedszkolu oraz szkole podstawowej zabroniona jest działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że „wyłączenie możliwości prowadzenia takiej działalności w szkole, zwłaszcza zajęć z uczniami, ma mieć charakter generalny i nie ograniczać się do tej czy innej strony dyskursu publicznego”.

Ponadto – zgodnie z projektem – rada rodziców powinna w sposób transparentny uregulować sposób informowania rodziców uczniów o wykonywanych działaniach. W uzasadnieniu wyjaśniono, że projektodawcy nie narzucają z góry sposobu uregulowania utrwalonych praktyk komunikacyjnych.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Nauczycielu, jak często myślisz o odejściu ze szkoły i zmianie zawodu?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

W projekcie zaproponowano także system nadzoru wewnętrznego, wiążącego wydanie przez dyrektora zgody o ewentualnym dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie szkoły lub innej placówki. Zgodnie z projektem stowarzyszenie lub inna organizacja zamierzająca podjąć działalność w szkole lub placówce przekazuje jej dyrektorowi – w postaci elektronicznej i papierowej – informację zawierającą w szczególności: opis dotychczasowej działalności; cele i treści, które mają być realizowane w szkole lub placówce; opis materiałów wykorzystywanych do realizacji tych celów.

Jak tłumaczył w TV Republika szef MEiN Przemysław Czarnek edukacja seksualna była, jest i będzie w polskich szkołach, bo jest bardzo potrzebna. – Zakaz ma dotyczyć seksualizacji – promocji seksu, w tym niemoralnego, demoralizacji i deprawacji na punkcie seksualnym – wyjaśniał.

W ubiegłym tygodniu w siedzibie PiS lider ugrupowania Jarosław Kaczyński wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek wygłosili oświadczenia dotyczące obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej.

– Chodzi o to, by dzieci – w tym wypadku wyraźnie chodzi o dzieci – nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe i które mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych, do różnego rodzaju trudności w tym czasie, kiedy będą już starsze, a nawet już w okresie dorosłości – mówił szef PiS.

„Nie znamy problemu >>seksualizacji<< dzieci, która rzekomo ma miejsce w szkołach. Nic nam nie wiadomo, żeby takie sprawy były zgłaszane przez rodziców wychowawcom lub dyrektorom szkół” – przekonywała niedawno w specjalnym oświadczeniu Wolna Szkoła.

„Stawiamy więc pytania, czy zmiany prawa w kraju dokonywać należy na podstawie budzących wątpliwości opowieściach i na pojedynczych doświadczeniach, czy jednak na mających pokrycie w badaniach wskaźnikach? Czy władza ustawodawcza powinna się angażować w kampanie wyborcze na polityczne zamówienie z cynicznym wykorzystaniem dzieci?” – pytała organizacja.

Projekt nie ma jeszcze numeru druku – nie widnieje na razie w wykazie prac legislacyjnych Sejmu. Można go jednak znaleźć na stronie inicjatywy „Chrońmy Dzieci” tutaj

Ustawa miałaby wejść w życie 1 września 2023 r.

(GN)

Fot: Sejm/Twitter

PiS znowu straszy „seksualizacją” w szkołach i pod pretekstem inicjatywy „Chrońmy dzieci” zapowiada de facto „lex Czarnek 3.0”