Librus zapytał rodziców o zdalne nauczanie . Jeden z wniosków: Uczniom brakuje bezpośredniego kontaktu z nauczycielami

Czego brakuje uczniom podczas zdalnego nauczania? Dzieciom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu – z rówieśnikami 59 proc. i z nauczycielami 54 proc. Uczniowie mają również trudność w samodzielnej pracy – w planowaniu nauki i znajomości różnych metod uczenia się (34 proc.). Dla 18 proc ograniczeniem jest brak sprzętu – wynika z ankiety internetowej przeprowadzonej na portalu Librus Rodzina.

Librus, który obsługuje elektroniczny dziennik zapytał rodziców, jak wygląda nauczanie zdalne w ich domach i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość. W badaniu wzięło udział 20 989 rodziców. Respondenci to użytkownicy portalu Librus Rodzina, którzy w przeważającej większości na co dzień korzystają z systemu Synergia. System ten jest obecnie wykorzystywany w ponad 6 500 szkołach – w dużych miastach, miasteczkach oraz wsiach.

Jakie główne wnioski wypływają z ankiety? 1/3 rodziców boryka się z dostępnością sprzętu – nie jest w stanie zapewnić każdemu dziecku urządzenia do nauki online. Sprzęt jest w tych rodzinach współdzielony. Natomiast blisko 2/3 rodziców ma odpowiednią liczbę urządzeń.

‼️RAPORT‼️Nauczanie zdalne – Jak wygląda w naszych domachW badaniu wzięło udział 2️⃣0️⃣9️⃣8️⃣9️⃣ rodziców.➡️63% jest…

Opublikowany przez Librus Rodzina Czwartek, 9 kwietnia 2020

 

Nauczanie zdalne zdaniem 53 proc. rodziców jest realizowane ze wszystkich przedmiotów. Natomiast 4 proc. rodziców informuje, że kształcenie na odległość nie jest realizowane w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci. 9 proc. rodziców twierdzi, iż nauczanie zdalne obejmuje mniej niż połowę przedmiotów.

Według rodziców, nauczyciele przede wszystkim wybrali pośredni kontakt z uczniem: przesyłają zakres materiału z podręcznika i ćwiczeń do samodzielnego zrealizowania (85 proc. ankietowanych), materiały/zadania do samodzielnego wykonania przez dzieci (72 proc. ankietowanych). 63 proc. ankietowanych wskazało, iż dzieci otrzymują filmy edukacyjne. 47 proc. respondentów potwierdza wykorzystywanie platformy epodręczniki.

Najbardziej obciążeni wspieraniem dzieci są rodzice uczniów w klasach 4-6 szkoły podstawowej, następnie w klasach 1-3. 21 proc. rodziców biorących udział w ankiecie przyznaje, że spędza „nad nauką” z dzieckiem pięć lub więcej godzin dziennie.

Pomimo iż zdaniem rodziców nauczanie zdalne nie jest realizowane ze wszystkich przedmiotów, to uczniowie mają za dużo obowiązków i są za bardzo obciążeni. Jedynie co trzeci respondent wskazuje, że nauki jest w sam raz, natomiast 36 proc. rodziców twierdzi, że nauki jest zdecydowanie za dużo a zdaniem 35 proc. raczej za dużo.

Pełny raport można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Librus ostrzega nauczycieli przed wyłudzeniami danych. “Apel o wzmożoną czujność”