List otwarty prezesa RSZWiN ZNP do członków rady. Jak efektywnie i zgodnie z prawem pomagać uchodźcom z Ukrainy?

„Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że nasz kraj stał się pierwszym i najbliższym miejscem pobytu dla uchodźców z Ukrainy. My związkowcy jesteśmy uczuleni na niesprawiedliwość i zagrożenie bytu dla ludzi z Ukrainy. Wiem, że wiele naszych organizacji zakładowych i wielu pojedynczych członków związku, z potrzeby serca włączyło się w pomoc humanitarną dla uchodźców ukraińskich oraz pragnie pomagać ludziom na Ukrainie” – napisał m.in. w liście otwartym skierowanym do członków Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba Prezes RSzWiN ZNP.

„Jednak trwająca już 23 dni wojna na Ukrainie oraz exodus uchodźczy wymaga od nas aby pomoc nasza była efektywna i abyśmy mieli pewność, że dociera do osób które tej pomocy potrzebują” – podkreślił.  Prezes RSZWiN ZNP przekazał członkom rady informacje jak pomagać efektywnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

„Po pierwsze: Pomoc dla Ukrainy prowadzą nasze centrale związkowe i koordynowana jest ona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które jest w bezpośrednim kontakcie ze swoimi kolegami z Federacji Związków Zawodowych Ukrainy. W obiektach OPZZ i ZNP są już setki rodzin ukraińskich, które chcemy otoczyć jak najlepszą opieką. Dlatego, podaję numer konta OPZZ na które można wpłacać pieniądze (tak indywidualnie jak i z funduszu organizacji) na pomoc humanitarną dla Ukrainy: 37 1090 2590 0000 0001 3275 6732 Więcej informacji uzyskacie na stronie opzz.org.pl/uchodzcy” – czytamy w liście.

Janusz Szczerba dołączył do listu „Poradnik na temat pomocy udzielanej w Polsce w związku z wojną w Ukrainie” przygotowany przez OPZZ i poinformował o konsekwencjach przyjętej przez Sejm ustawy o pomocy uchodźcom ukraińskim, która wprowadziła również korzystne rozwiązania dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem organizacji, do których zaliczone zostały organizacje pozarządowe w tym związki zawodowe.

Prezes RSZWiN ZNP ostrzegł jednocześnie, że-mailowo zgłasza się do rady wiele organizacji nieuprawnionych do niesienia pomocy. „Dlatego proszę być ostrożnym w podejmowaniu lub przekazywaniu środków finansowych lub rzeczowych dla takich nie zweryfikowanych firm lub np. na zrzutka.pl. Każdą pomoc, którą chcemy udzielić można zweryfikować na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl/” – napisał.

„Kochani Członkowie RSzWiN ZNP macie wielkie serca do pomocy i o to nie apeluję. Apeluję o roztropność, aby Wasza pomoc trafiła do tych co tej pomocy potrzebują” – zakończył.

Cały list można znaleźć tutaj

(JK, GN)

Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP: Autonomia uczelni to świętość