List prezesa ZNP z okazji 1 września. „Niech ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie przede wszystkim bezpieczny!”

„Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć, bo po doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem wiemy, jak ważne są relacje i bezpośredni kontakt uczeń – nauczyciel” – czytamy m.in. w liście prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Sławomir Broniarz złożył uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzenia zdrowia i zajęć w tradycyjnej – stacjonarnej – formie. „Niech ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie przede wszystkim bezpieczny!” – podkreślił.

„Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wyjątkowy, bo w okresie zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował propozycje konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach i placówkach. Propozycje te przedstawiliśmy premierowi wyrażając nadzieję, że ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych zostaną potraktowane priorytetowo przez rząd” – napisał prezes Sławomir Broniarz.

ZNP oczekuje m.in.:

>>zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek w okresie zagrożenia epidemicznego,

>>doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego,

>>wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi)

>> bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty,

>>przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dostępności do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty,

>> zmniejszenia liczebności klas.

Prezes ZNP złożył uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzenia zdrowia i zajęć w tradycyjnej – stacjonarnej – formie. „Niech ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie przede wszystkim bezpieczny!” – podkreślił. Cały list można znaleźć tutaj.

Kilka dni temu list z okazji nowego roku szkolnego napisał też szef MEN. „Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet – zaznaczył m.in Dariusz Piontkowski.

(JK, GN)

Dostęp do testów i szczepień, doprecyzowanie wytycznych? MEN nie widzi takiej potrzeby. Piontkowski o 13 propozycjach ZNP