Lista 100 na rzecz umiejętności cyfrowych w 2022 roku. Zdecydowana większość z wyróżnionych to nauczyciele

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce opublikowało listę 100 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w roku 2022. Zdecydowana większość osób na szóstej edycji listy to nauczycielki i nauczyciele.

Na liście znajdują się osoby, które w sposób szczególny zaangażowały się we wzmacnianie cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w roku 2022. Uroczyste ogłoszenie i wręczenie symbolicznych wyróżnień odbyło się w czasie konferencji „Umiejętności cyfrowe 2023.pl” 6 marca.

Na liście znaleźli się m.in. laureaci Konkursu Nauczyciel Roku z różnych lat (Nauczyciele Roku, wyróżnieni, finaliści) m. in. Bartosz Chyś z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku – finalista Konkursu NR w 2019 r., Dawid Łasiński z Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ( finalista Konkursu w 2019 r.), Marek Grzywna ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu – wyróżniony w Konkursie Nauczyciel Roku w 2022 oraz finalista Konkursu Nauczyciel Jutr@ 2021, Agnieszka Halicka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie ( finalistka Konkursu w 2021), Dariusz Martynowicz z Centrum Edukacji i Rozwoju Progresownia oraz Liceum STO w Krakowie – Nauczyciel Roku 2021, Marcin Zaród z V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie – Nauczyciel Roku 2013.

Pełna lista wyróżnionych znajduje się tutaj.

Nominacji do Listy 100 dokonują osoby, które w poprzednich latach były laureatami i laureatkami jako osoby aktywne na polu cyfrowej edukacji w swoich otoczniach zawodowych, lokalnych czy regionalnych. Ostatecznego wyboru spośród nominowanych dokonuje Kapituła Listy 100 pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego.

Osoby, które były laureatami Listy i zostały zgłoszone na nią po raz trzeci, stają się członkami Honorowej Listy 100.  Pierwsza Lista 100 ogłoszona była w 2017 roku.

Celem Szerokiego Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowej oraz  akceptacji przemian powodowanych jej stałym rozwojem. Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i zamierzają działać na rzecz ich realizacji. Zostało powołane z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji.

(GN)

Piąta edycja Listy 100 rozstrzygnięta. Oto nauczyciele zaangażowani w rozwój świadomości cyfrowej