Piąta edycja Listy 100 rozstrzygnięta. Oto nauczyciele zaangażowani w rozwój świadomości cyfrowej

Dariusz Martynowicz, Marta Florkiewicz-Borkowska, Marcin Zaród znaleźli się wśród nauczycieli zaangażowanych  w rozwój świadomości cyfrowej na Liście 100 opublikowanej przez inicjatywę Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło listę 100 osób, które w roku 2021, w wyjątkowy sposób przyczyniały się do rozbudowywania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w naszym kraju.

„Znalezienie się na Liście 100 jest wyrazem uznania środowiskowego, gdyż nominują do niej laureaci wcześniejszych list, osoby same bardzo aktywne na polu przybliżania technologii cyfrowej w swoich otoczniach zawodowych, lokalnych czy regionalnych” – podkreślają inicjatorzy listy.

Ostatecznego wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje Kapituła Listy 100, w oparciu o regulamin jej funkcjonowania. Do zgłaszania kandydatur do tegorocznej, piątej edycji Listy 100, uprawnionych było ponad 350 wcześniejszych jej laureatów. Spłynęło ponad 150 zgłoszeń, z których Kapituła w głosowaniu niejawnym wybrała 100 laureatów. Jednocześnie 14 osób zasiliło Honorową Listę 100.

Pierwsza lista ogłoszona była w 2017 roku i wpisała się kalendarz wydarzeń związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Partnerem Listy 100’2021 jest Fundacja Orange. – To nie jest lista pasjonatów technologii jako takich. Ale lista tych, którzy dbają o dobro innych w cyfrowym świecie i którzy promują postawy otwartości na nabywanie nowych kompetencji” – mówi Monika Eilmes z Fundacji, która jest członkinią Kapituły Listy 100.

(GN)

Raport Fundacji Orange. To nauczyciele zorganizowali i udźwignęli zdalną edukację. Czy ktoś to doceni?