Matura 2020. Wyspiański i Kamieńska na egzaminie z języka polskiego

Elementy fantastyczne w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego i analiza wiersza Anny Kamieńskiej „Daremne” – takie, według maturzystów, były w poniedziałek tematy do wyboru na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Przypomnijmy, że egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst. Mają wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.

Maturzyści mogli pisać o tym „jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na jego przesłanie na przykładzie >>Wesela<< Stanisława Wyspiańskiego i wybranych dzieł kultury”

Osoby, które nie gustują w dramacie autorstwa Wyspiańskiego i tematyce fantasy mogły wybrać temat alternatywny, który został oparty na wierszu Anny Kamieńskiej p.t. „Daremne”.

W zadaniach otwartych pojawił się również fragment epopei narodowej, czyli „Pana Tadeusza”. Maturzyści musieli rozpoznać z jakim tekstem oraz czyjego autorstwa mają do czynienia.

(JK, GN)

Ruszył maturalny maraton. Uczniowie od godziny 9 piszą test z języka polskiego