Matura 2021. We wtorek 1 czerwca początek dodatkowej sesji egzaminów

We wtorek o godz. 9:00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. Podobnie jak egzaminy z sesji głównej także egzaminy w sesji dodatkowej odbędą się w reżimie sanitarnym.

W pierwszym dniu – 1 czerwca, we wtorek – rano będą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu – z polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów i techników, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że maturę z polskiego na poziomie podstawowym ma zdawać łącznie 905 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 236 osób. Maturę z matematyki na poziomie podstawowym – 1213, a na poziomie rozszerzonym – 255 osób. Angielski (najczęściej zdawany na maturze język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym – 918 osób, na poziomie rozszerzonym – 512, a na dwujęzycznym – 6 osób.

Dodatkowa sesja maturalna potrwa do 16 czerwca.

(JK, GN)

Maturzyści na start!

Można już składać wnioski o przyjęcie do szkół średnich. Wyniki rekrutacji w połowie wakacji