Matura 2023. Po interwencji RPO – CKE deklaruje, że wystawi zaświadczenia osobom, które chcą studiować zagranicą

Ustalony na 7 lipca 2023 r. termin wydawania świadectwa maturalnych uniemożliwia polskim absolwentom udział w rekrutacji na studia w Danii czy Szwecji. Na tamtejszych uczelniach trzeba bowiem złożyć dokumenty do 5 lipca 2023 r. Po interwencji rzecznika praw obywatelskich CKE podała, że jest gotowa wystawiać zainteresowanym zaświadczenia, że przystąpili do egzaminu maturalnego w 2023 r., a wyniki tego egzaminu będą znane 7 lipca br. W tym roku szkolnym Centralna Komisja Egzaminacyjna nie widzi jednak możliwości zmiany harmonogramu.

Jak przypomina RPO jednym z praw przysługujących obywatelom Unii Europejskiej związanych z obywatelstwem unijnym jest prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich – także w celu kontynuowania nauki w szkole wyższej. W niektórych przypadkach realizacja prawa do nauki w innym państwie unijnym może być jednak utrudniona z powodu braku koordynacji procedur.

W takiej właśnie sprawie do RPO wpłynął wniosek związany z ustalonym na 7 lipca 2023 r. tegorocznym terminem ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

Jak informuje wnioskodawca, jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany, w tym roku absolwenci polskich szkół średnich nie będą mogli wziąć udziału w rekrutacji na studia w Danii. Podobna sytuacja może dotyczyć innych zagranicznych uczelni, np. w Szwecji.

W ubiegłym roku problem ten nie pojawił się, ponieważ świadectwa były wydawane kilka dni wcześniej. Z informacji przekazanych RPO wynika, że termin składania dokumentów w Danii od kilku lat jest niezmienny – 5 lipca. Była zatem możliwość wzięcia tego pod uwagę przy ogłaszaniu tegorocznego harmonogramu  egzaminu ósmoklasisty i maturalnego przez CKE.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zapytał zatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika o możliwość zmiany harmonogramu tak, aby umożliwić zainteresowanym podjęcie studiów na europejskich uczelniach.

W odpowiedzi CKE napisano, że na tym etapie niemożliwym staje się uwzględnienie dodatkowo terminów rekrutacji na uczelnie w innych państwach, tym bardziej że terminy te również nie są jednolite.

„W tym roku szkolnym Centralna Komisja Egzaminacyjna nie widzi możliwości zmiany harmonogramu. Jesteśmy jednak gotowi wszystkim osobom, które planują aplikować na studia wyższe w Danii lub Szwecji, wystawić zaświadczenie, że przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2023 r., a wyniki tego egzaminu będą znane 7 lipca br. Uczelnie duńskie lub szwedzkie, którym zależy na rekrutacji kandydatów z Polski, nie powinny czynić problemów z przesunięciem terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych” – czytamy w odpowiedzi CKE.

(GN)

RPO do MEiN: Różnice między starą a nową maturą nie zapewniają równych szans na studia

 

Czarnek w ostatniej chwili zmienia zasady organizacji ustnej matury z języka polskiego