MEiN: Do 31 października placówki oświatowe mogą składać wnioski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas do 31 października na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada.

W latach 2021-2025 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na wsparcie i promocję czytelnictwa rząd i samorządy przeznaczą ponad miliard złotych. Do 10,3 tys. bibliotek szkolnych i pedagogicznych ma trafić ponad 96 mln zł na zakup m.in. 4 mln nowości. Programem objęte zostaną też przedszkola.

Program  składa się z czterech priorytetów:
* Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych,
* Priorytet 2 – Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,
* Priorytet 3 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
* Priorytet 4 – Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

W ramach Priorytetu 3 „wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2022 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 550 mln zł.

Więcej informacji na stronie MEiN tutaj.

(JK, GN)

 

Nowe dane dotyczące czytelnictwa. 42 proc. badanych twierdzi, że przeczytało co najmniej jedną książkę w ostatnim roku

Miliard dla bibliotek i na promocję czytelnictwa. Także w szkołach i przedszkolach