MEiN odpowiada na postulat branży turystycznej. Nie będzie rozłożenia wakacji na turnusy

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie prowadzi obecnie żadnych prac w zakresie zmiany organizacji roku szkolnego, mających na celu rozłożenie wakacji na turnusy dla poszczególnych województw, wzorem ferii zimowych – podała Polska Agencja Prasowa. O zmiany apelowała branża turystyczna, a konkretnie m.in. Stowarzyszenie Gmin Górskich RP.

Termin wakacji – rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty – określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

– Kalendarz roku szkolnego jest dostosowany do wymagań podstawy programowej realizowanej w szkołach, to znaczy ustalona prawem liczba dni dydaktycznych zapewnia szkole (nauczycielom i uczniom) możliwość realizacji programu nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów – zwróciła uwagę w rozmowie z PAP rzeczniczka MEiN, Adrianna Całus-Polak.

– Biorąc pod uwagę terminy związane między innymi egzaminami ósmoklasisty, maturalnymi, zawodowymi, rekrutacją do szkół i placówek, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, urlopami nauczycieli, MEiN nie rozważa zmiany organizacji roku szkolnego – dodała rzeczniczka.

Przypomnijmy, że według pomysłu branży turystycznej letnie wakacje miałyby trwać od 15 czerwca do 15 września, ale ich rozpoczęcie i zakończenie byłoby różne w zależności od regionu. Propozycja zakłada wprowadzenie dwumiesięcznych turnusów – podobnie jak to jest teraz w przypadku ferii zimowych. To oznacza, że uczniowie nadal mieliby około dziewięciu tygodni wolnego, ale w różnych terminach.

Stowarzyszenie Gmin Górskich RP argumentuje, że jego postulat poprawiłby komfort wypoczynku. Zmniejszyłoby się natężenie ruchu turystycznego w jednym czasie, byłby mniejsze kolejki i korki w miejscowościach turystycznych. Natomiast polepszyłaby się dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych.

Postulat był rozpatrywany najpierw przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. O przeanalizowanie pomysłu jego autorzy zwrócili się także do resortu edukacji, który właśnie zabrał głos na ten temat.

(GN)

MEiN opublikowało kalendarz roku szkolnego 2023/24. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 4 września

Zakończyły się ferie zimowe 2023. Następna przerwa w nauce na Wielkanoc