MEiN: Przy granicy z Białorusią szkoły będą mogły wprowadzić naukę zdalną. Jest rozporządzenie

Szef MEiN Przemysław Czarnek poinformował, że podpisał rozporządzenie o możliwości przejścia na naukę zdalną w szkołach w powiatach graniczących z Białorusią. Jak wyjaśnił, decyzję będzie podejmował dyrektor szkoły w uzgodnieniu z kuratorem i organem prowadzącym.

Czarnek pytany był w środę w TV Republika o to, czy wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej wpłynie w jakiś sposób na polskie szkoły i czy będą w szkołach zajęcia poświęcone temu tematowi.

– Wczoraj wieczorem podpisałem rozporządzenie, bo to jednak jest rozporządzenie, a nie tylko wytyczne, o tym, że w powiatach przygranicznych graniczących z Białorusią dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z organami prowadzącymi, czyli jednostkami samorządu terytorialnego (…) oraz z kuratorami mogą przechodzić na naukę zdalną, jeśli jest niepokój wśród rodziców i dzieci dotyczący sytuacji, którą obserwujemy na granicy – odpowiedział Czarnek.

Wydarzenia przy granicy spowodowały, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźnicy zarządziła dni dyrektorskie – mają obowiązywać do 10 listopada włącznie. Także rodzice wielu przedszkolaków zdecydowali, by nie przyprowadzać maluchów do przedszkola

(JK, GN)

MEiN: Od 1 września 2022 roku „Historia i teraźniejszość” zastąpi w szkołach średnich WOS w zakresie podstawowym