MEiN: Od 1 września 2022 roku „Historia i teraźniejszość” zastąpi w szkołach średnich WOS w zakresie podstawowym

Od 1 września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy obowiązkowy dla wszystkich uczniów przedmiot „Historia i teraźniejszość”, będzie nauczany w I i II klasie – poinformowali we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceminister Dariusz Piontkowski. Nowy przedmiot ma być  poszerzoną wersją historii najnowszej, którą uczniowie przerabiają w klasie VIII i wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu Wiedza o społeczeństwie nauczanego w zakresie podstawowym.

– Nie chcemy zmieniać przedmiotu Wiedza i społeczeństwo, jako przedmiotu rozszerzonego, który nadal może być zdawany na maturze. Uważamy, że ten przedmiot powinien pozostać – powiedział Piontkowski.  – W tych liceach, gdzie uczniowie wybierają WOS, jako przedmiot rozszerzony, on pozostaje w dotychczasowym zakresie – stwierdził ale zastrzegł, że MEiN zastanawia się nad ewentualną korektą podstaw programowych tego przedmiotu.

Piontkowski podał, że zakres historii, który do tej pory uczony był w szkole do 2004 r., czyli kończył się na momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, na Historii i teraźniejszości poszerzony zostanie do 2015 r.

Poinformował też, że przedmiot Historia i teraźniejszość będzie wprowadzany stopniowo: w roku szkolnym 2022/2023 będzie nauczany w klasie I, od w roku 2023/2024 w I i w II klasie. W klasie I będzie to jedna godzina w tygodniu, a w klasie II – dwie.

Piontkowski zapowiedział też zmiany w podstawie programowej z historii, w tym to, że nauka historii w liceach będzie się kończyć w IV klasie z końcem pierwszego semestru.

Jak podało MEiN w specjalnym komunikacie jeszcze w grudniu do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafi projekt podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość. Do końca listopada br. będą trwały prace ekspertów w tym zakresie.

(JK, GN)

Fot: MEiN/Twitter

Posłanki KO ujawniły listę ekspertów MEiN, którzy stoją za podstawą z nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość”

Czarnek o nowym przedmiocie „Historia i teraźniejszość”. „Co najmniej po godzinie tygodniowo w pierwszej i drugiej klasie”