MEiN reaguje na interwencję ZNP ws. przepisów określających standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Zarząd Główny ZNP wystąpił 24 maja br. do Ministra Edukacji i Nauki o pilne podjęcie interwencji w celu zahamowania procesu ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w sytuacji, gdy wymiar ten przekracza standard określony w Karcie Nauczyciela. MEiN właśnie opublikowało komunikat w tej sprawie.

“Przy planowaniu liczby etatów nauczycieli specjalistów na nowy rok szkolny należy zwrócić też uwagę na brzmienie przepisu art. 2 ust. 2 pkt 13 wskazanej ustawy.Przepis ten w praktyce oznacza, że jeżeli liczba dzieci/uczniów nie zmniejszyła się w organie prowadzącym w stosunku do średniej z poprzednich dwóch lat, nie ma możliwości zmniejszania liczby etatów nauczycieli specjalistów” – podkreślono w komunikacie.

„W ciągu najbliższych dni do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych zostanie przekazany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie poddziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 określający wysokość środków finansowych na limity zatrudniania specjalistów w organach prowadzących przedszkola i szkoły.

MEiN przypomina, że środki na ten cel są zapewnione w budżecie państwa od września do grudnia tego roku i na następne lata.

Zgodnie z decyzją Sejmu w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono dodatkowe środki na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów, w wysokości 514 500 tys. zł.

Przypomnijmy, że 17 maja 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawiera m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2022 poz. 116).

Cały komunikat MEiN znajduje się tutaj

(JK, GN)

„Oszczędności w oświacie kosztem dzieci i młodzieży”. Interwencja ZNP: Przeciw ograniczaniu wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów!

Prezydent podpisał nowelizację m.in. o standardach zatrudniania nauczycieli-specjalistów