Prezydent podpisał nowelizację m.in. o standardach zatrudniania nauczycieli-specjalistów

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która dotyczy m.in. standardów zatrudnienia w szkołach pedagogów i psychologów oraz zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i matury w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

Kluczowa zmiana dotyczy standardów zatrudniania nauczycieli-specjalistów w przedszkolach i szkołach, czyli kwestii, której uregulowania ZNP domaga się od wielu lat.

Od najbliższego roku szkolnego przedszkola i szkoły będą musiały wygospodarować określoną odgórnie liczbę etatów psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Zgodnie z nowelą w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50; 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.

Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 traktowane są jako czas przejściowy. Docelowo od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne.

Docelowo łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż: 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50; 4) 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40; 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30; 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20; 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

W ustawie znalazł się też pakiet zmian w egzaminach. W latach 2021-2024 egzamin ósmoklasisty i maturalny odbędą się na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Zrezygnowano ponadto z przeprowadzenia od roku szkolnego 2022/2023 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu dodatkowego wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Jeśli chodzi o egzamin maturalny, to w 2023 i 2024 r. nie będzie obowiązywał próg zdawalności (30 proc.) w przypadku przedmiotu dodatkowego.

(JK, GN)

Parlament uchwalił standardy zatrudniania nauczycieli-specjalistów