MEiN: W polskich szkołach uczy 40,7 tys. katechetów i 3,9 tys. nauczycieli etyki

Według stanu liczbowego na 30 września 2020 roku, „w Polsce religii naucza 40 tys. 713 osób (26 tys. 166,19 etatów z godzinami ponadwymiarowymi), zaś etyki 3 tys. 936 osób (707,11 etatów z godzinami ponadwymiarowymi)” – poinformowało KAI Ministerstwo Edukacji i Nauki.

„Obowiązujące przepisy w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli umożliwiają dyrektorom szkół ocenę kwalifikacji nauczyciela w zależności od tego, czy program ten w zakresie wiedzy i umiejętności obejmował treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej określonej dla tego przedmiotu” – dodał resort.

„Zatem w zależności od programu kształcenia na kierunku teologia istnieje możliwość uznania kwalifikacji nauczyciela przez dyrektora szkoły również do nauczania filozofii bądź etyki. Ponadto nauczyciele religii, tak jak inni nauczyciele mogą podejmować studia podyplomowe w zakresie nauczania etyki i mogą nabyć tą drogą kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu” – wyjaśnia MEiN.

Jak poinformował kilka dni temu „Dziennik Gazeta Prawna” MEiN postanowiło, że nauczycieli etyki mają kształcić głównie katolickie uczelnie, w tym szkoła wyższa Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiadał “konserwatywną kontrrewolucję” w szkołach. Jej elementem ma być wprowadzenie obowiązkowych zajęć z religii lub etyki. Obecnie rodzice mogą zdecydować, że ich dziecko nie chodzi ani na lekcje religii, ani na zajęcia z etyki. Czarnek chce odebrać rodzicom tę możliwość.

Źródło: ekai.pl

(JK, GN)

Etyków wykształcą katolickie uczelnie