MEiN: Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Wskazuje w nim, że każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia ma zapewnione miejsce w publicznej szkole ponadpodstawowej. Przypomnijmy, że w tym roku kolejny raz dojdzie do kumulacji roczników, która wiąże się z nakładającymi się na siebie reformami edukacji.

„Absolwent szkoły podstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadpodstawowych, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych” – podaje MEiN w komunikacie.

Jak wyjaśnia resort limit nie dotyczy całego kraju, lecz jedynie szkół prowadzonych przez konkretny organ prowadzący (powiat). „Oznacza to, że każdy absolwent szkoły podstawowej może aplikować do co najmniej trzech szkół w poszczególnych powiatach, niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata” – czytamy.

„Gdy absolwent szkoły podstawowej nie znajdzie dla siebie miejsca w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym, będzie przyjmowany do szkoły ponadpodstawowej, w której pozostały wolne miejsca po zakończeniu obu postępowań – zaznaczono.

W tym roku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych spotka się ponad pół miliona absolwentów i absolwentek szkół podstawowych. Zwykle w rekrutacji bierze udział ok. 350 tys. uczniów. Kolejny raz doszło więc do kumulacji roczników, która wiąże się z nakładającymi się na siebie reformami edukacji.

W ósmych klasach jest 1,5 rocznika uczniów, ponieważ jest tam cały rocznik dzieci, które w 2015 roku zaczęły naukę jako sześciolatki oraz pół rocznika dzieci wówczas siedmioletnich. Na to nałożyła się reforma likwidująca gimnazja.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. „Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej” – zaznacza MEiN.

Przypomniano, że niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kuratorzy oświaty ogłaszają wykaz szkół ponadpodstawowych, w których zgodnie z art. 161 ust. 2 ww. ustawy, przeprowadzane będzie postępowanie uzupełniające na wolne miejsca. Jest ono przeprowadzane na warunkach i zasadach określonych dla postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po jego przeprowadzeniu szkoła nada ma wolne miejsca.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do wszystkich szkół na wszystkie wolne miejsca nieobsadzone w ramach rekrutacji. Mogą do niego przystępować wszyscy kandydaci niezależnie od tego, do jakich szkół składali podania w ramach zakończonego postępowania rekrutacyjnego, w tym kandydaci, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły.

MEiN zwraca uwagę, że minister edukacji i nauki nie może wpływać na wynik postępowania rekrutacyjnego ani postępowania uzupełniającego. „Podobnie nie ma wpływu na przygotowywaną w szkołach ponadpodstawowych liczbę miejsc w oddziałach klas I szkół ponadpodstawowych” – oświadczył resort.

(GN)

Ankieta Głosu. Ponadwymiarówki bez limitu. Czy jesteśmy w stanie przyjąć więcej godzin? Wyniki głosowania!

Dealerzy Wiedzy: Jeśli tendencja się utrzyma liczba nauczycielskich wakatów w połowie sierpnia wyniesie 27 tys.

Rząd przerzuca na szkoły średnie skutki kumulacji roczników. Limity godzin ponadwymiarowych będą zniesione