MEN chce, by szkoły wzięły na siebie profilaktykę koronawirusa

Rezygnacja z wyjazdów do krajów, w którym stwierdzono wirusa COVID, wywieszenie plakatów o prawidłowym myciu rąk i informowanie rodziców o zagrożeniu epidemiologicznym – to rekomendacje MEN dla dyrektorów w związku z profilaktyką dotyczącą koronawirusa

MEN rozesłało do szkół „Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich
przypadkami zachorowań na koronawirusa. Minister Dariusz Piontkowski spotkał się dziś w tej sprawie z kuratorami oświaty.

Rekomendacje nie są długie – tekst napisany dużą czcionką i z dużymi odległościami między akapitami zajmuje niecałe 1,5 strony

Co znalazło się w zaleceniach MEN? Między innymi pogadanki z uczniami o podstawowych zasadach higieny, zalecenie dotyczące wywieszenia plakatów z instrukcją mycia rąk, apel do rodziców, by nie posyłali chorych dzieci do szkoły oraz do nauczycieli – by sami nie przychodzili do pracy, gdy się źle czują.

MEN zaleca ponadto dyrektorom rezygnację z wycieczek do krajów, w których stwierdzono przypadki koronawirusa.

Z rekomendacji wynika, że to szkoły mają wziąć na siebie poinformowanie dorosłych obywateli o wymogach sanitarnych związanych z wirusem COVID. A także o np. zasiłkach przysługujących rodzicom chorych dzieci.

W przypadku pytań i wątpliwości, dyrektorzy mają dzwonić nie do ministerstwa edukacji, ale na ogólnodostępną infolinię Ministerstwa Zdrowia uruchomioną w związku z zagrożeniem epidemią.

Oto treść rekomendacji MEN:

„Dyrektorze,

* porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
* wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
* zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
* zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
* poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
* odwołaj lub nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
* poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
* powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
* sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)”.

Bardziej szczegółowe informacje o zagrożeniach w związku z wirusem COVID-19 możemy znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. GIS podał np. konkretną listę krajów, do których polscy obywatele nie powinni podróżować: Chiny, Koreę Południową, Włochy, Iran, Japonię, Tajlandię, Wietnam, Singapur i Tajwan.

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. odnotowano łącznie 81 027 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 2 763 zgonów (3,4 proc.)

(PS, GN)