MEN: Coraz więcej zgłoszeń na kolonie i obozy

Jak dotąd w całej Polsce zgłoszono chęć organizacji 4 tys. kolonii i obozów, na których odpoczynek i zabawę znajdzie ok. 100 tys. dzieci – poinformowało ministerstwo edukacji

– Już wkrótce dzieci i młodzież rozpoczną upragnione wakacje. W tym roku ze względy na trwające zagrożenie epidemiczne, obozy, kolonie czy półkolonie będą mogły odbywać się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych – przypomniała Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN.

Ministerstwo wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, a w nich szczegółowe procedury, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie ryzyka zakażenia wśród uczestników, a także opiekunów.

– Przygotowując się do letniego wypoczynku organizator powinien opracować szczegółowy regulamin uczestnictwa w danym wyjeździe i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma on również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z lekarzem, pielęgniarką czy ratownikiem medycznym – podkreśliła rzeczniczka MEN.

– Organizator musi również ustalić szybki tryb kontaktu z rodzicami uczestnika, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. Ważne jest także to, aby zapewnić zarówno uczestnikom, jak i kadrze opiekunów odpowiednią ilość środków higieny osobistej – dodała.

Za to odwiedziny rodziny i bliskich dzieci uczestniczących w koloniach czy obozach organizatorzy będą musieli ograniczyć do minimum. Z kolei wypoczynek na plażach i kąpieliskach powinno się zorganizować tak, by uniemożliwić dzieciom kontakt z osobami trzecimi.

– Podczas jedzenia pomiędzy uczestnikami musi być zachowany dystans. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest również zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Z pomieszczenia do prowadzenia trzeba usunąć te przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w tak, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu – wyjaśniła Anna Ostrowska.

Pomimo wszystkich tych obostrzeń wielu rodziców zainteresowanych jest koloniami i obozami dla dzieci. Organizatorzy muszą je zgłosić do prowadzonej przez MEN bazy wypoczynku.

– Obecnie w systemie bazy wypoczynku mamy zatwierdzonych ponad 4 tysiące zgłoszeń od organizatorów, w tym blisko 100 tys. dzieci biorących udział w wypoczynku krajowym. Ponad 42 tys. to półkolonie, a ponad 2,5 tys. ro wypoczynek zagraniczny. W sumie zgłoszonych zostało już blisko 145 tys. dzieci i młodzieży. Liczby te wciąż się zmieniają i w każdej chwili pojawiają się nowe zgłoszenia – poinformowała rzeczniczka MEN.

(PS, GN)