MEN: Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych i matematycznych oraz kreatywności i przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach dla szkolnictwa branżowego – to podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny, ustalone przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.

Co roku na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe minister edukacji narodowej ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Minister określa również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty.

Kierunki kontroli wyznaczone kuratorom dotyczą między innymi funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach, organizowania zajęć indywidualnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów kształcenia branżowego.

Minister Piontkowski stawia na „model wychowawczo-patriotyczny” w szkołach. „Mamy doprowadzić do tego, aby młodzi ludzie, którzy opuszczają pierwszy, drugi, trzeci etap nauczania, byli jednocześnie Polakami, żeby czuli się Polakami, byli patriotami” – wyjaśnił szef MEN na konwencji programowej PiS w Katowicach, wskazując na potrzebę „dalszych zmian programowych i nacisku wychowawczego”.

– Wychowawca nie będzie dobrym przykładem, jeżeli sam nie będzie patriotą. Na to musimy bardzo mocno zwrócić uwagę – wezwał szef MEN. Omówienie wystąpienia ministra można znaleźć tutaj.

Pełny opis kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2019/2020 znajduje się tutaj.

(JK, GN)