MEN: Mamy kalendarz stopniowego uruchamiania szkół

Po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego ministerstwo edukacji przystąpi do stopniowego uruchamiania szkół i placówek oświatowych. MEN przedstawiło kalendarz nadchodzących zmian

Już od początku następnego tygodnia, czyli od 18 maja, otwarte zostaną schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć.

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, a uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy.

Jak poinformowało MEN, słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Chodzi o zgodę słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne odbędą się z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas ma się odbywać zdalnie.

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, gdzie od pracownika wymaga się umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
* motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
* samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
* traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Chodzi o zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. I tu trzeba będzie spełnić określone warunki sanitarne, a także uzyskać zgodę ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, odbędzie się zdalnie.

Już od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość realizacji praktyk zawodowych. Natomiast od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Od 18 maja ruszą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne. Jest to związane z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii.

MEN przywróci możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Od 18 maja wrócą do pracy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Jak również placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Chodzi o młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej oraz placówki specjalistyczne.

Placówki te mają funkcjonować w reżimie sanitarnym.

Kluczowe rozwiązania wejdą w życie 25 maja. Wtedy to:
* przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. “Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – czytamy w komunikacie MEN. To pozostawia masę pytań o szczegóły związane choćby z czasem pracy nauczycieli, formami kształcenia, organizacją pracy w klasach, gdzie tylko część uczniów wróci do szkoły
* uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. “Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia” – czytamy w komunikacie MEN
* ruszą konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. “Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne” – podkreślono w komunikacie

Natomiast od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mogli skorzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować.

“W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych” – zapowiedział resort Dariusza Piontkowskiego.

(PS, GN)