MEN: Nie pracujemy nad zmianami w emeryturach nauczycieli

Resort Dariusza Piontkowskiego nie pracuje nad zmianami w art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącym uprawnień emerytalnych nauczycieli

Takie oświadczenie złożył wiceszef MEN Maciej Kopeć na interpelację posła KO-PO Pawła Pudłowskiego.

“Obecnie nauczyciele co do zasady mogą skorzystać ze świadczenia emerytalnego dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Mogą też przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Świadczenie to może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracują na co najmniej jedną drugą etatu. Ale w czasie wakacji do środowiska oświatowego dotarła informacja, że w MEN jest przygotowany projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela przywracającej możliwość przechodzenia przez pedagogów na wcześniejszą emeryturę – bez względu na wiek po 30 latach pracy i 20 latach przy tablicy. Możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej ma istnieć tylko do 2023 r.” – napisał do MEN Pudłowski.

“Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej pracowało nad powrotem do wcześniejszych emerytur dla nauczycieli?” – zapytał parlamentarzysta KO-PO.

– W Ministerstwie Edukacji Narodowej nie były i nie są prowadzone prace mające na celu zmianę przepisów art. 88 Karta Nauczyciela – oświadczył wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Jego zdaniem, “konieczne są kompleksowe rozmowy na temat systemu wynagradzania nauczycieli”. – Kwestia ta wymaga pogłębionej analizy i przedyskutowania z zainteresowanymi środowiskami – w szczególności z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych – stwierdził wiceszef MEN. – W związku z tym, w celu wypracowania propozycji satysfakcjonujących rozwiązań dla środowisk zainteresowanych sprawami oświaty, kwestie dotyczące zmian systemu wynagradzania będą kontynuowane podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, który został powołany zarządzeniem nr 56 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2016 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, korporacji samorządowych oraz resortów. Propozycje stron przedstawiane podczas posiedzeń Zespołu pozwolą na zaprojektowanie kierunków zmian przepisów prawa m.in. w zakresie systemu wynagradzania – dodał.

(PS, GN)