MEN: Od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych, w ramach zajęć z wychowawcą, będą realizowane zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy

W szkołach podstawowych od 1 września 2024 r. uczniowie będą nabywać umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nauczą się także, jak we właściwy sposób reagować na wypadek. Ministerstwo edukacji narodowej zapowiada, że uczniowie będą rozwijać te umiejętności w ramach zajęć z wychowawcą. Szef WOŚP Jurek Owsiak przekazał, że „będzie to przedmiot obligatoryjny”

„W kolejnym roku szkolnym – 2024/2025 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa będzie wzmocnienie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym nauki udzielania pierwszej pomocy. Od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych, w ramach zajęć z wychowawcą będą realizowane zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy” – podało MEN.

„Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w szkole. Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest odpowiedzialność za jakość jej udzielania – właściwa reakcja na nagły wypadek. Już teraz uczniowie na zajęciach szkolnych poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dodatkowe działania, dzięki którym uczniowie będą mogli skutecznie nabywać i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie” – podkreśla w komunikacie resort.

Jak podano minister edukacji skieruje, ponadto, do kuratorów oświaty list, by zadbali na swoim terenie o pozytywny i sprzyjający klimat w szkołach w kontekście działań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Szef WOŚP Jurek Owsiak przekazał wcześniej na konferencji prasowej, że kierowana przez niego fundacja zwróciła się do pani Ministry Edukacji, aby wprowadzić do klas 1-3 klas szkoły podstawowej naukę pierwszej pomocy. „Otrzymaliśmy taki list i obietnicę, że w tym roku, od września będzie to przedmiot obligatoryjny” – zapowiedział.

 

Owsiak powiedział, że „bardzo ważna” była dla niego wizyta ministry podczas ostatniego finału WOŚP edukacji Barbary Nowackiej, która przyniosła „bardzo ważny list”.

– Zwróciliśmy się dwa, a może trzy tygodnie temu do pani ministry o to, by wprowadzono obowiązkową naukę pierwszej pomocy w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. My robimy to od 17 lat. Prawie 3 miliony dzieci przeszło nasze kursy pierwszej pomocy – mówił Owsiak.

Owsiak przypomniał, że poprzedni list z resortu zakładał wprowadzenie takich zajęć dopiero od 2026 roku. – Wtedy napisaliśmy „szkoda czasu, proszę uczyć, bo to wraca do nas poprzez umiejętności dzieci, a to jest obowiązek nas wszystkich” – mówił.

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest przez Fundację WOŚP od 2006 r., skierowany jest do klas I–III w szkołach podstawowych.

Szkoły przystępują do programu dobrowolnie. Fundacja przekazuje im bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne oraz realizuje szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Fundacja WOŚP podaje na swojej stronie internetowej, że do tej pory programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli z 12,6 tys. szkół podstawowych, czyli ok. 90 proc., a blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy.

Fundacja przez wiele lat bezskutecznie zwracała się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązku nauki pierwszej pomocy. „W 2012 roku przedłożyliśmy w Ministerstwie propozycję podstawy programowej. Wnioskowaliśmy o 32 godziny lekcyjne w sumie w trakcie 3 lat nauki w klasach 1-3” – czytamy m.in., na stronie WOŚP.

Warto przypomnieć, że w 2007 r. Jurek Owsiak podczas Gali Nauczyciel Roku otrzymał od Głosu Nauczycielskiego i MEN tytuł Przyjaciela Szkoły, właśnie za akcję „Ratujemy i Uczymy Ratować”. A sama akcja została wyróżniona tytułem Inicjatywy Edukacyjnej Roku.

(GN)

Fot: SP nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim

Nowe kierownictwo MEN spotkało się z Jurkiem Owsiakiem. Temat? Jeden z programów, który WOŚP prowadzi w szkołach