MEN pracuje nad kolejnymi e-podręcznikami

Około 30 tys. e-materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami ma być udostępnione na MEN-owskiej platformie epodreczniki.pl – poinformowało ministerstwo edukacji

W lutym 2019 r. uruchomiona została Zintegrowana Platforma Edukacyjna, której operatorem jest podległe MEN Centrum Informatycznej Edukacji. Dzięki temu wszystkie e-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne powstałe w ramach wcześniejszych projektów unijnych przeniesiono na zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl. Nowa platforma umożliwia nie tylko udostępnianie e-zasobów, ale także ich tworzenie.

– Obecnie, w ramach projektu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, przeprowadzany jest m.in. proces tzw. „inwentaryzacji” e-podręczników opracowanych w projekcie pn. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Eksperci przeglądają treści umieszczone w ww. e-podręcznikach pod kątem zgodności z nową podstawą programową kształcenia ogólnego z 2017 r. i 2018 r. – poinformował posłów Maciej Kopeć, wiceminister edukacji. W następnej kolejności eksperci przyporządkują zamieszczone w dotychczasowych zasobach treści i materiały multimedialne do obowiązującej podstawy programowej. – Ponadto, eksperci wykonujący inwentaryzację e-podręczników opisują braki, tj. wskazują, co należy opracować, aby treści w ww. e-podręcznikach w pełni wypełniały podstawy programowe dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych – liceum i technikum – oraz czym można je urozmaicić, aby nauka danego przedmiotu była bardziej przystępna dla uczniów – nowe aplikacje, multimedia, teksty itp. Eksperci wskazują również, które zasoby należałoby usunąć, jako nieprzydatne merytorycznie bądź niezgodne z nową podstawą programową, a które wymagają poprawienia lub uzupełnienia – wyjaśnił Kopeć.

Resort edukacji zamierza też umieścić na platformie nowe materiały i e-zasoby. Docelowo ma się tam znaleźć ok. 30 tys. e-materiałów edukacyjnych przeznaczonych do kształcenia na wszystkich etapach edukacji, w tym do kształcenia zawodowego.

– Sukcesywnie do końca 2019 r. na platformie zostanie udostępnionych ok. 3 000 e-materiałów dydaktycznych uzupełniających istniejące e-podręczniki, do większości przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, w tym do przedmiotów artystycznych, zawierające filmy edukacyjne, audiobooki i inne multimedia jak również abstrakty lekcji w języku angielskim. Natomiast do końca 2020 r. powstanie ok. 10 000 e-materiałów dydaktycznych do kształcenia w szkołach ponadpodstawowych: czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum, do 10 przedmiotów: j. polski, filozofia, historia, WOS, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka i informatyka – poinformował wiceminister edukacji.

Nowe e-materiały dydaktyczne mają zawierać szereg multimediów takich jak filmy edukacyjne, animacje i prezentacje 3D, gry edukacyjne, wirtualne laboratoria, mapy myśli, audiobooki oraz zestawy ćwiczeń interaktywnych.

Specjaliści pracują też nad poprawą funkcjonowania samej platformy epodreczniki.pl. Już teraz platforma udostępnia m.in. edytor treści dla nauczycieli i uczniów, czyli proste narzędzie do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych. Autorzy mogą tworzyć kompletne e-materiały bez udziału programistów dysponując ok. 60 typami interakcji i ponad 2000 rodzajów ćwiczeń matematycznych.

Od października 2013 r. do lipca 2018 r. platforma miała prawie 77 mln wejść, a tylko od marca do końca lipca br. liczba wejść wyniosła 5,6 mln.

(PS, GN)