MEN przedłuża naukę zdalną w szkołach do 3 stycznia

Nauka zdalna w szkołach została wydłużona do 3 stycznia 2021 r. Następnego dnia, zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, mają się rozpocząć ferie dla wszystkich uczniów

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoły mają uczyć zdalnie do 29 listopada br. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wydłużył jednak ten termin do 3 stycznia 2021 r.

MEN zdecydowało się nieco poluzować możliwość organizacji zajęć w niektórych placówkach.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor będzie mógł od 30 listopada zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile “z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Zajęcia będzie można prowadzić u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile oczywiście pozwala na to sytuacja epidemiczna.

Ponadto od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będzie można prowadzić w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Nowe rozporządzenie zakłada też, że dyrektor będzie mógł udostępnić pomieszczenia szkoły na organizację konkursów, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora.

21 listopada br. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kumulację ferii zimowych w jednym terminie. Do tej pory ferie odbywały się w turach. – Ferie będą skumulowane w jednym okresie, między 4 stycznia a 17 stycznia. Ferie, które zwykle były rozłożone na różne województwa, w różnym czasie po to, żeby ruch turystyczny, ruch w gospodarce był większy, w 2021 r. muszą być skumulowane w jednym okresie – tłumaczył premier.

– By ten ruch był jak najmniejszy, by nie zamawiać wyjazdów, by nie wyjeżdżać – ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, przerwać łańcuch zakażeń, by mobilność była jak najmniejsza – dodał.

Premier otwiera galerie handlowe, szkoły zamyka na dłużej

(PS, GN)