MEN: Terminy egzaminów nie zmienią się

Wszystkie egzaminy zawodowe oraz egzaminy dla dorosłych odbędą się w wyznaczonym terminie – poinformowało ministerstwo edukacji. Według MEN, pandemia nie wymaga wyznaczenia nowych terminów

„Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia br. umożliwiają ich przeprowadzenie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego” – czytamy w komunikacie MEN.

Niektóre egzaminy odbędą się w okresie obostrzeń sanitarnych przewidzianych w czasie ferii zimowych skumulowanych między 4 a 17 stycznia.

Przypomnijmy terminy egzaminów:
1) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r.
2) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r.
3) egzamin zawodowy w Formule 2019 – od 11 do 24 stycznia 2021 r.
4) egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – od 13 do 15 stycznia 2021 r.

Egzaminy zostaną przeprowadzone, podobnie jak w sesji wiosennej 2020 r., w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ministerstwo edukacji zaapelowało o to, aby egzamin przeprowadzić w większej liczbie sal. Przypomniało też o obowiązku regularnego wietrzenia sal egzaminacyjnych oraz innych pomieszczeń. Należy ponadto pamiętać o myciu czy dezynfekcji rąk, w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów o noszeniu rękawiczek jednorazowych.

„Osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu – będą mogły z takiego noclegu skorzystać po uzgodnieniu z OKE” – zapewniło ministerstwo edukacji. Aby skorzystać z noclegu, konieczne będzie okazanie stosownego zaświadczenia podpisanego przez dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcę, dyrektora OKE lub dyrektora CKE.

Zdający, którzy na egzamin przyjadą z zagranicy, nie zostaną skierowani na 10-dniową kwarantannę. Wystarczy, że okażą funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w jednym z ww. egzaminów.

„UWAGA! Młodzieży do 16. roku życia, w drodze na egzamin i z powrotem do domu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00” – czytamy w komunikacie.

(PS, GN)