MEN zmienia zasady egzaminu maturalnego. Co nowego czeka młodzież?

Od 2023 r. zmienią się zasady przeprowadzania ustnej matury z języka polskiego. Ministerstwo edukacji pokazało projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego

Obecnie na egzaminie maturalnym z języka polskiego w części ustnej zdający opracowują jedno zadanie składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia.

To się jednak zmieni. Jak podkreśliło ministerstwo edukacji, w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów: kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego oraz tworzenia wypowiedzi i samokształcenia.

„Podstawa zawiera również wykaz obowiązkowych lektur dla uczniów tych szkół. Proponuje się, aby zestaw zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zawierał 2 zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem” – czytamy w uzasadnieniu MEN do projektu.

Natomiast sam egzamin ustny z języka polskiego ma przebiegać podobnie, jak obecnie.

Zdający wylosuje zestaw zadań i będzie miał nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi. Egzamin potrwa nie dłużej niż 15 minut i będzie składał się z dwóch części – przez około 10 minut zdający poprowadzi wypowiedź dotyczącą wylosowanych zadań, następnie przez około 5 minut zdający porozmawia z zespołem przedmiotowym na temat zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań lub do jednego z dwóch zadań, utworu literackiego albo innego tekstu kultury, w tym materiału ikonograficznego, dołączonego do polecenia oraz treści utworów literackich i innych tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi.

Projekt rozporządzenia dostępny jest TUTAJ.

Więcej na temat zmian na maturze – w następnym numerze „Głosu”.

(PS, GN)