Międzynarodowy Dzień Edukacji. „Ponad 250 mln młodych ludzi nie chodzi do szkoły; ponad 600 mln nie potrafi czytać”

24 stycznia 2022 r. po raz czwarty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Edukacji, w tym roku pod hasłem „Zmieniając kierunek, przekształcając edukację” (Changing Course, Transforming Education).

Międzynarodowy Dzień Edukacji  ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji przyjętej 3 grudnia 2018 roku. Pierwsze obchody święta odbyły się 24 stycznia 2019 roku.

„Edukacja jest prawem człowieka, a jednocześnie dobrem publicznym i publiczną odpowiedzialnością. Bez powszechnie dostępnej wysokiej jakości edukacji, sprzyjającej włączeniu społecznemu, nie uda się osiągnąć równości płci ani przerwać kręgu ubóstwa, którego ofiarami są obecnie na świecie miliony dzieci, młodzieży i dorosłych” – czytamy na stronie polskiego Komitetu ds. Unesco.

Jak podkreśla agenda ONZ ponad 250 milionów młodych ludzi nie chodzi do szkoły; ponad 600 milionów dzieci i nastolatków nie potrafi czytać ani wykonywać podstawowych działań matematycznych; mniej niż 40 procent dziewcząt w Afryce Subsaharyjskiej kończy szkołę ponadpodstawową, a około cztery miliony dzieci i młodzieży uchodźców nie uczęszcza do żadnych szkół, wobec czego ich prawo do edukacji jest codziennie łamane.

„Pandemia COVID-19 przyczynia się znacząco do dalszego pogłębienia nierówności w dostępie do edukacji, nawet w podstawowym wymiarze” – czytamy na stronie polskiego Komitetu ds. Unesco.

 Tegoroczne obchody Dnia Edukacji „mają stać się okazją do zaprezentowania najważniejszych kierunków przemian, które muszą się dokonać, aby mogło zostać zrealizowane podstawowe prawo każdego człowieka do edukacji i aby można było myśleć o budowaniu bardziej zrównoważonej, inkluzywnej i pokojowej przyszłości”.

„Obchody Dnia stworzą okazję do debaty nad sposobami wzmocnienia edukacji jako jednocześnie wspólnego dobra i publicznego obowiązku, a także nad tym, jak umiejętnie sterować transformacją cyfrową, wspierać nauczycieli, chronić Planetę i, uwalniając potencjał każdego człowieka, przyczynić się do wspólnego dobrostanu nas wszystkich oraz Planety – naszego wspólnego domu” – podkreślono.

Więcej na temat obchodów można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: Unesco

We wtorek Światowy Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy o nauczycielach, którzy zmarli w czasie pandemii