We wtorek Światowy Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy o nauczycielach, którzy zmarli w czasie pandemii

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Nauczyciela poświęcone będą wsparciu, jakie trzeba zapewnić nauczycielom, by mogli kontynuować mozolny proces odbudowy systemu edukacji po trwającym już ponad półtora roku kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Tematem Dnia są więc „Nauczyciele w centrum odbudowy edukacji” (Teachers at the heart of education recovery).

Światowy Dzień Nauczyciela (World Teachers’ Day) to międzynarodowe święto nauczycieli proklamowane przez UNESCO w 1994 roku. Dzień 5 października upamiętnia podpisanie w 1966 roku „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Dzień stał się okazją do oceny postępów i do refleksji nad sposobami stawiania czoła wyzwaniom towarzyszącym promocji zawodu nauczyciela.

„Zaplanowane na kilka dni wydarzenia będą koncentrować się na skutkach pandemii widocznych w zawodzie nauczycieli, ale także na przykładach dobrych rozwiązań politycznych, dających wsparcie nauczycielom oraz na próbach zdefiniowania koniecznych działań na przyszłość, zapewniających im możliwość pełnej realizacji potencjału zawodowego” – informują organizatorzy.

Obchody Dnia będą tematycznie ściśle powiązane z zaplanowanym w tym samym terminie posiedzeniem Wspólnego Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji Pracy i UNESCO do spraw Realizacji Zaleceń dotyczących Personelu Dydaktycznego.

„Pandemia COVID-19 znacznie zwiększyła liczbę wyzwań, przed którymi stają i tak już przeciążone systemy edukacyjne na całym świecie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy współpracować z nauczycielami, których rola w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz wkład w zapewnienie ciągłości uczenia się – zarówno stacjonarnego, jak zdalnego, wspieranie słabszych grup społecznych i zmniejszanie luk w edukacji i nauce wynikających z pandemii, są dziś kluczowe” – podkreśla polski komitet ds. UNESCO.

„W Światowym Dniu Nauczyciela nie tylko świętujemy z każdą nauczycielką i nauczycielem. Wzywamy kraje do inwestowania w nich i nadania priorytetu w działaniach na rzecz odbudowy edukacji globalnej, tak aby każdy uczeń miał dostęp do wykwalifikowanego i wspierającego nauczyciela. Stańmy przy naszych nauczycielach!” – czytamy z kolei we wspólnym przesłaniu Audrey Azoulay, dyrektor generalnej UNESCO, Guya Rydera, dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, Henrietty H. Fore, dyrektora wykonawczego UNICEF oraz Davida Edwardsa, sekretarza Generalnego Edukacji Międzynarodowej.

Przypomnijmy, że w Polsce święto oświaty i szkolnictwa obchodzone jest 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Od 1997 roku Światowy Dzień Nauczyciela obchodzą polscy nauczyciele z sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

(JK, GN)

W niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji (ESP). „Jesteście sercem i duszą naszych szkół”

W poniedziałek przypada Światowy Dzień Nauczyciela. To święto proklamowane przez UNESCO

W środę obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z Internetu wylewa się morze życzeń dla nauczycieli