Miliony osób skorzystały z programu UE – Erasmus +. Stał się dla uczniów bramą do Europy

Przez 6 lat funkcjonowania (2014-2020) z programu Erasmus +skorzysta 4 mln osób w tym 2 mln studentów– wynika z podsumowania działalności tego projektu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Ponad 10 mln osób uczestniczyło w Erasmus+ i wcześniejszych programach tego typu przez ostatnie 30 lat. Dla wielu okazało się to doświadczeniem, które wywarło ogromny wpływ na ich dalsze życie – poinformowała Komisja Europejska.

Całkowity budżet programu w latach 2014-20 wynosi 14,7 mld euro. Program obejmuje 34 państwa (28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja). Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie.

– Erasmus+ stał się dla młodszych pokoleń naszych obywateli bramą do Europy i do świata. Jest to jedno z najbardziej widocznych osiągnięć UE: program jednoczy ludzi na całym kontynencie, tworzy poczucie wspólnej przynależności i solidarności, podnosi kwalifikacje i zwiększa szanse życiowe uczestników – powiedziała we wtorek w Brukseli unijna komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

Tyko w latach 2017/18 w ramach programu Erasmus+ sfinansowano ponad 23,5 tys. projektów i udzielono wsparcia ponad 850 tys. studentów, praktykantów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Niemal 10 proc. spośród 470 tys. studentów, stażystów i pracowników szkolnictwa wyższego, którzy otrzymali dotację w roku akademickim 2017/2018, wyjechało do krajów partnerskich na całym świecie lub przybyło z tych krajów.

Poza studentami i pracownikami wyższych uczelni Erasmus+ wspierał 40 tys. nauczycieli i pracowników szkół, 148 tys. osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz 8,4 tys. pracowników kształcenia dorosłych.

(JK, GN)

Fot: Twitter