Minimalne wynagrodzenie w górę

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3000 zł. To ważna wiadomość dla m.in. pracowników szkolnej administracji i obsługi

Rada Ministrów przyjęła dziś propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. zaproponowaną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Zgodnie z tą decyzją, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w przyszłym roku z 2800 zł brutto do 3000 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie zaś 19,60 (obecnie jest to 18,30 zł).

„Polska od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce państw UE z najniższą stopą bezrobocia i rząd podejmuje wszelkie działania, aby ten trend się utrzymał. Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najmniejsze w UE i wyniesie 3,5 proc. Wstępne dane z urzędów pracy wskazują na spadek o 0,1 p.p. m/m stopy bezrobocia rejestrowanego w kwietniu do poziomu 6,3 proc.” – czytamy w komunikacie służb prasowych rządu.

(PS, GN)