Minister Dziemianowicz-Bąk powołała Radę ds. Kobiet na Rynku Pracy. W jej składzie nie zabrakło przedstawicielek związków, w tym ZNP i OPZZ

„Dziękuję za zaufanie, znalazłam się w bardzo zacnym towarzystwie reprezentantów nauki, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, związków pracodawców. Wszyscy zajmowali się sprawami kobiet w różnych obszarach, czas na konkretne działanie. Potencjał jest” – napisała w mediach społecznościowych Urszula Woźniak, wiceprezeska ZG ZNP po powołaniu do Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy. W skład tego gremiom weszła także m.in. Karolina Zioło-Pużuk, zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu RP, prodziekanka ds. Studenckich UKSW i prezes Zarządu Uczelnianego ZNP na tej uczelni oraz Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ. W sobotę, 9 marca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy.

W posiedzeniu obok Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk udział wzięły ministra ds. Równości Katarzyna Kotula oraz Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłanka Katarzyna Ueberhan.

W trakcie obrad zostały wręczone powołania do rady przedstawicielom organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji badawczych oraz organizacji związkowych i organizacji pracodawców. Przewodniczącą rady została dr hab. Julia Kubisa, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Katedrą Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych tego uniwersytetu.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że dzięki zaangażowaniu członków i członkiń rady i chęci udziału w pracach konsultacyjnych i doradczych przy projektach ustaw tworzonych w resorcie, te projekty będą lepsze, a sytuacja kobiet, które wciąż doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania – także na rynku pracy – będzie uwzględniana także w treści projektów legislacyjnych.

Zaznaczyła, że Polki mierzą się z wieloma wyzwaniami. Wymieniła lukę płacową i „będącą jej konsekwencją” lukę emerytalną. Jako kolejne wyzwanie wskazała dyskryminowanie matek i kobiet decydujących się na macierzyństwo. Podkreśliła, że chciałaby o tych wyzwaniach rozmawiać w trakcie posiedzeń rady.

Dziemianowicz-Bąk jako kolejne wyzwanie wskazała dyskryminowanie matek i kobiet decydujących się na macierzyństwo. Ministra podkreśliła, że chciałaby o tych wyzwaniach rozmawiać w trakcie posiedzeń rady.

– Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu projekty będą po prostu lepsze, a przede wszystkim, że sytuacja, pozycja, perspektywa kobiet, które wciąż doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania, także na rynku pracy, będzie uwzględniana także w treści tych projektów legislacyjnych” – podkreśliła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Powołana przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk Rada ma za zadanie inicjować i wspierać działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewniać równość kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej. Do jej zadań należy także opracowanie kierunków działań, których celem będzie zapewnienie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy.

Rada, jako organ konsultacyjno-doradczy ministry, będzie opiniować działania podejmowane w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy, inicjować debaty i kampanie społeczne przeciwdziałające stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn, a także inicjować działania promujące równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym, w tym zachęcać ojców do korzystania z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z rynkiem pracy lub wyróżniające się działalnością na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Pełny skład Rady znajduje się tutaj

(GN)

Nowa ministra pracy będzie sojuszniczką pracowników oświaty i związków zawodowych. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk rozpoczęła urzędowanie od ważnej zmiany