Minister edukacji dla Głosu: Będziemy rozmawiali ze związkami i samorządami o problemie finansowania szkół

Na pewno wrócimy do tych rozmów zarówno z samorządami, jak i ze związkami zawodowymi. Poruszymy nie tylko sprawy dotyczące sposobu finansowania edukacji, ale i innych rozwiązań – zapowiada minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, odpowiada na pytania Głosu Nauczycielskiego

(…)

Zapowiedział Pan powrót do rozmów ze związkami zawodowymi i samorządami na temat zmian w Karcie Nauczyciela, w tym do rozmów o nowym systemie finansowania oświaty. Czy doświadczenia wynikające z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa skłaniają MEN do zaproponowania jakichś zmian w tym systemie? A jeśli tak, to jakich?

– Na pewno wrócimy do tych rozmów zarówno z samorządami, jak i ze związkami zawodowymi. Poruszymy nie tylko sprawy dotyczące sposobu finansowania edukacji, ale i innych rozwiązań. Dziś jeszcze za wcześnie mówić o tym, kiedy do tych rozmów usiądziemy. Przypomnę, że za chwilę rozpoczną się wakacje i związki zawodowe nie chcą w tym okresie rozmawiać o rozwiązaniach systemowych. Po drugie, epidemia jeszcze się nie skończyła i trudno wyciągać długofalowe wnioski. Zapewniam jednak, że będziemy rozmawiali chociażby o kwestii dotyczącej tego, czy samorządy mają za duży, czy za mały udział w podatkach i czy tak lub inaczej powinien być rozwiązany problem finansowania szkół.

W ostatnich dniach zaniepokojenie wywołują dane na temat wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Czy MEN bierze pod uwagę możliwość zaostrzenia procedur sanitarnych lub sposobu organizacji pracy przedszkoli i placówek oświatowych?

– Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mówił o tym, jak poszczególne szkoły, dyrektorzy reagowali np. na przypadki kwarantanny maturzystów. Widać więc wyraźnie, że wytyczne wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zadziałały. Wiadomo było, co należy robić w przypadku osób, co do których jest podejrzenie, że mogą być zarażone. Na razie nie mamy natomiast ze strony GIS sygnałów, które mówiłyby o tym, że należy zaostrzyć wytyczne obowiązujące w szkołach i przedszkolach.

Pytania zadawał i notował Piotr Skura

***

To jest fragment artykułu opublikowanego w Głosie Nauczycielskim nr 25-26 z 17-24 czerwca br. Całość w wydaniu drukowanym GN i elektronicznym (ewydanie.glos.pl)

Fot. MEN