Minister Nowacka zapowiedziała powołanie rzecznika praw uczniowskich przy MEN oraz jego odpowiedników przy kuratoriach

– Powołuję zespół, który wypracuje ustawę o rzeczniku praw uczniowskich. Sama ustawa inspirowana jest Warszawą, bo Warszawa realizuje dobre projekty również na rzecz osób młodych i warszawski rzecznik praw uczniowskich był dla nas, zespołu, który zostaje dzisiaj powołany, inspiracją – powiedziała szefowa MEN Barbara Nowacka na wspólnej konferencji z prezydentem Rafałem Trzaskowskim.

– Zespół będzie wypracowywał ustawę, której podstawowym założeniem jest, żeby przy ministrze funkcjonowała instytucja rzecznika praw uczniowskich, ale w każdym województwie przy kuratorium również żeby funkcjonował regionalny rzecznik praw uczniowskich z uprawnieniami wizytatora – tłumaczyła. -Będziemy też zachęcać szkoły, by powstawały w nich takie instytucje – tłumaczyła Barbara Nowacka.

Tłumaczyła, że w zespole, który powołała „są prawnicy, organizacje pozarządowe, nauczycielki i nauczyciele praktycy: –  Zakładam, że w ciągu 3 miesięcy pierwszy projekt ustawy będzie do pokazania, tak żebyśmy od początku września już mogli realnie pracować – dodała.

Według niej, rzecznik, ten przy ministrze edukacji, „będzie miał za zadanie głównie edukować i wspierać rozwiązywanie problemów oraz pomagać nauczycielom i nauczycielkom w tworzeniu statutów”. Wyjaśniła, że w powołanym zespole będą prawnicy, nauczyciele z różnych stron Polski.

Prezydent stolicy zaznaczył, że to ważne, by młodzi ludzie mieli kogoś, do kogo mogą się zwrócić, kiedy ich prawa są naruszane.

– Dlatego Warszawa wprowadziła to stanowisko. Rzecznik podjął ponad 200 interwencji. Nie ma co prawda uprawnień kontrolnych, ale nie o to chodzi. Rzecznik ma pomagać rozwiązywać konflikty, ma być mediatorem, ma być osobą, która uwrażliwia i nauczycieli i rodziców, ale również samych uczniów na ich prawa i obowiązki – powiedział Trzaskowski.

Przypomnijmy, że konkurs na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich wygrał Damian Jaworek, który 12 grudnia 2022 r. rozpoczął pracę. Zajmuje się koordynowaniem programów polityki oświatowej miasta, inicjowaniem i opracowywaniem działań podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej i wychowawczej podległych placówek, a także bieżącą współpracą z instytucjami oraz organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością związaną z edukacją.

Rzecznik informuje uczniów o przysługujących im prawach, organizuje m.in. spotkania, debaty i warsztaty. Współpracuje z władzami szkół i placówek oświatowych i z Młodzieżową Radą Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi.

Więcej na temat pracy stołecznego rzecznika można się dowiedzieć tutaj  Wspólną konferencję minister Nowackiej i prezydenta Trzaskowskiego można obejrzeć tutaj

(GN)

Monika Horna-Cieślak i Jan Gawroński: Apelujemy o szacunek, słuchanie się nawzajem, o niewykluczanie nikogo