Ministerstwo Cyfryzacji: 90 proc. samorządów złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów do zdalnej nauki

Niemal 90 proc. gmin i powiatów złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli – podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Na jakie kwoty mogą liczyć gminy i powiaty? Od 35 do 100 tysięcy złotych. Ich wysokość zależy od liczby uczniów w danym samorządzie. Pieniądze można wydać na laptopy, tablety, oprogramowanie, a jeśli jest taka potrzeba – na mobilny dostęp do internetu.

Nabór wniosków w programie „Zdalna szkoła” ruszył 1 kwietnia. – Do tej pory wnioski złożyły 2462 gminy i powiaty spośród 2790 wszystkich w Polsce, czyli niemal 90 proc. samorządów. Najwięcej wniosków napłynęło z Mazowsza, Małopolski Lubelszczyzny – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Niemal 97 proc. wniosków jest już pozytywnie rozpatrzona. Opiewają na ponad 150 milionów złotych – dodał szef MC.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Warto przypomnieć, że rząd „znalazł” 186 milionów na sprzęt komputerowy po kilku apelach ZNP w tej sprawie.

(JK, GN)

ZNP: Rząd odpowiedział na nasz apel o zabezpieczenie sprzętowe kształcenia online

Co z dziećmi, które nie mają komputerów? ZNP interweniuje w sprawie zdalnego kształcenia