Ministerstwo Edukacji Narodowej zlikwidowane!

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przechodzą do historii. Premier Mateusz Morawiecki postanowił zlikwidować oba resorty

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów “w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

“Znosi się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znosi się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego” – to główne punkty tego dokumentu.

To oznacza, że niecałe trzy miesiące po mianowaniu Przemysława Czarnka szefem MEN oraz MNiSW, oba resorty przeszły do historii. W efekcie negocjacji koalicyjnych między PiS i jego sojusznikami – Solidarną Polską oraz Porozumieniem – ministerstwo edukacji zostało połączone z ministerstwem nauki.

Zgodnie z rozporządzeniem, “tworzy się Ministerstwo Edukacji i Nauki, w drodze przekształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Przekształcenie to ma polegać na włączeniu do MEiN komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługujących sprawy działu oświata i wychowanie oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu, a także komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obsługujących sprawy działu szkolnictwo wyższe i nauka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.

To oznacza powrót do koncepcji, która już funkcjonowała w okresie pierwszego rządu PiS kierowanego przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Między październikiem 2005 r. a majem 2006 r. ministrem edukacji i nauki był Michał Seweryński (PiS).

Wcześniej resort edukacji funkcjonował w połączeniu z nauką i szkolnictwem wyższym w latach 1966-1972, gdy na czele resortu stał prof. Henryk Jabłoński. W latach 90. szkolnictwo wyższe było natomiast częścią ministerstwa edukacji (pod szyldem MEN), natomiast nauka podlegała osobnemu urzędowi – Komitetowi Badań Naukowych.

Likwidacja MEN i MNiSW wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Już oficjalnie – Przemysław Czarnek będzie nowym ministrem edukacji narodowej

(PS, GN)