Ministerstwo znalazło pieniądze na dodatkowe godziny zajęć specjalistycznych. Średnio – 142 godz. na szkołę

Ministerstwo edukacji chce sfinansować 3 miliony dodatkowych godzin zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoły mają czas do 21 lutego na stworzenie planu wykorzystania przypadającej na nie puli godzin. A tych nie będzie dużo – średnio po 142 na szkołę

Według MEiN, w rezerwie subwencji oświatowej wygospodarowano 180 mln zł realizację ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Resort edukacji chce, by do 21 lutego br. dyrektorzy szkół przekazali organom prowadzącym „informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole”. Zajęcia mają ruszyć od 1 marca br.

„Zajęcia będą mogły być prowadzone od 1 marca br., ale to szkoła – stosownie do swoich potrzeb i możliwości – zadecyduje o terminie ich rozpoczęcia. Zajęcia powinny zostać zrealizowane do 20 grudnia br. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023” – czytamy w komunikacie MEiN.

Chodzi o zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Zajęcia będą prowadzili nauczyciele: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci.

Ponieważ w Polsce mamy ok. 21 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na każdą szkołę średnio przypadają zaledwie 142 godziny z puli zarezerwowanej przez MEiN. Ministerstwo zamierza rozdzielić te godziny w zależności od wielkości placówki:
* w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
* w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
* w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
* w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
* w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
* w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

Ministerstwo edukacji poinformowało ponadto o przeznaczeniu dodatkowo 520 mln zł na „pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r.”. Rozwiązania w tym zakresie mają być wprowadzane stopniowo od 1 września 2024 r. „Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby uczniów w przedszkolu/szkole” – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

(PS, GN)