Minister z Solidarnej Polski chce zmienić ustawę – Prawo oświatowe. Trzy lata więzienia dla dyrektora za „niedopełnienie obowiązków”

Karę pozbawienia wolności do lat 3 za m.in. niedopełnienie przez dyrektora obowiązków „w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim” chce wprowadzić do ustawy – Prawo oświatowe były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie minister bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Według polityków opozycji, przepis ten uderzy w dyrektorów, których będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej za niestosowanie się do politycznych i ideologicznych oczekiwań MEiN.

Czy dyrektorowi szkoły w Dobczycach, której uczniowie spotkali się z sędziami i prokuratorami w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Tour de Konstytucja”, groziłaby kara 3 lat więzienia, gdyby nowe przepisy obowiązywały w tej chwili? Niewykluczone. Przygotowany przez urzędników rządowych przepis jest bowiem bardzo ogólny i można go interpretować w sposób bardzo niekorzystny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Według projektu opublikowanego w Rządowym Procesie Legislacyjnym w ustawie – Prawo oświatowe miałby się pojawić art. 188a w brzmieniu:

„1. Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt. 1-8 przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

O ile ustęp drugi wspomnianego przepisu można uznać za uzasadniony (dziecko doznało konkretnej krzywdy), to ustęp pierwszy – już nie. Dodajmy, że analogiczne przepisy maja dotyczyć także osób kierujących m.in.  żłobkami i placówkami pieczy zastępczej.

– Obok powoływania i odwoływania dyrektorów według własnego uznania, PiS planuje dorzucić karanie niepokornych więzieniem do lat 3! Nie mam wątpliwości, że celem jest zastraszanie dyrektorów- oceniła posłanka KO Kinga Gajewska.

– 22.06 otrzymujemy projekt nowelizacji Prawa Oświatowego. Do Ustawy wprowadza się Kodeks Karny. Jeżeli dyrektor przekroczy swoje uprawnienia…. podlega karze więzienia do lat 3. Penalizacja, uprawnienia nadzoru i nowe kryteria oceny dla nauczycieli i dyrektorów – to przyszłość szkoły po 1 września – podkreślił Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Wnioskodawcą projektu jest Michał Wójcik, minister – członek Rady Ministrów, wcześniej wiceminister sprawiedliwości. Projekt oraz uzasadnienie dokumentu można znaleźć TUTAJ.

(PS, GN)