Aktualności DYREKTORZYMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCINAUCZYCIELE Minister z Solidarnej Polski chce zmienić ustawę – Prawo oświatowe. Trzy lata więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

Karę pozbawienia wolności do lat 3 za m.in. niedopełnienie przez dyrektora obowiązków "w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim" chce wprowadzić do…